Den 8 mars har länge varit en symbol för kampen för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett kön. Samtidigt lever vi fortfarande i en väldigt ojämställd värld, och Sverige är inget undantag.

Feminismen är en grundsten i den liberala ideologin. I flera historiska, liberala rörelser har feminismen manifesterats.

Under franska revolutionen användes jämlikhet som slagord, även i det amerikanska frihetskriget, och i Storbritannien drev en liberal rörelse kampen för kvinnors rösträtt. Liberalismen grundar sig på individens frihet, och frihet kan inte uppnås utan lika förutsättningar. För oss är det vad feminism handlar om. Vi måste därför agera mot de hinder som fortfarande står i vägen för ett jämställt samhälle.

Artikelbild

Oscar Matti

Här tar vi upp tre av de största problemen i Sverige, och ger förslag på lösningar.

1. För det första: 240 000 personer. Så många kan tvingas leva under hedersnormer enligt Astrid Schlytter, docent vid Stockholms universitet. Det är helt oacceptabelt. Hedersförtrycket drabbar främst kvinnor, men även HBTQ-personer. Det är ett problem som har slätats över och relativiserats länge. Det får vara slut med det nu.

Konkret behövs ökad kunskap bland dem som jobbar med människor som riskerar att utsättas för hedersförtryck.

Socionomer, lärare och rektorer fattar beslut som påverkar ungdomar som drabbas, och har ofta en unik möjlighet att se tecknen då någon utsätts. De behöver därför veta vilka dessa tecken är och vad som ska göras. Detta bör ingå i utbildningen för dessa yrkesgrupper, men även fortbildning för den befintliga personalen behövs.

2. För det andra: Hösten 2017 skakade rörelsen #metoo om Sverige rejält. Tusentals vittnade om sexuella trakasserier och en otrygghet som det allt för sällan talats om, på alla möjliga platser, inom alla möjliga yrkesgrupper. I samband med lovade flera politiker ett tryggare Sverige. Vi vill driva på det löftet, för det som vittnats om ska inte få förekomma. Under tisdagen möttes företrädare för de 65 uppropen och jämställdhetsminister Åsa Regnér för att samtala om hur detta samhällsproblem kan hanteras. Dessa företrädare har lagt fram sju förslag och vi i LUF Uppsala ställa oss bakom dem. Men mer än så behövs.

Fullständig nolltolerans måste råda mot de övergrepp som #metoo avslöjade.

Därför behövs en samtyckeslagstiftning med oaktsamhetsrekvisit. Sexuella trakasserier ska behandlas som vad det är – kriminella handlingar. Därför behöver även polisen resurser nog att motverka dessa brott.

3. För det tredje finns fortfarande en stor skillnad i genomsnittsinkomst mellan män och kvinnor. Pengar spelar stor roll, inte bara för att konsumera det man vill utan även som ekonomisk trygghet om man vill lämna en dålig relation, så kallat “fuck off-kapital”. En del av skillnaden beror på diskriminering, men en väldigt stor del beror på att kvinnor arbetar deltid och är hemma mer med barnen.

Det här påverkas av föräldraförsäkringen. Det ojämställda uttaget ger större ojämställdhet även på andra områden.

Därför bör föräldraförsäkringen kortas och individualiseras.

Det är pengar man får av det offentliga, därför är det rimligt att den är villkorad. I dag blir den en kvinnofälla, men individualisering skulle öka jämställdheten.

Sverige har en lång väg kvar till ett jämställt samhälle men vi får inte ge upp. Vi har gjort otroliga framsteg jämfört med hur samhället var förr i tiden, då kvinnor var omyndiga, saknade rösträtt och ekonomisk makt över sin tillvaro. Att det inte är så längre visar att förändring är möjlig. Den kräver dock probleminsikt och handling. Våra förslag utgör fler steg i rätt riktning, på väg mot ett samhälle där ditt kön inte avgör vilka möjligheter du har!

Alva Brenner

Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län, vice ordförande

Oscar Matti

Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län, distriktsstyrelseledamot