Beslut som tas på EU nivå kan upplevas vara distanserande och EU ses många gånger som en komplicerad institution. Dock finns det flera faktorer som tyder på att EU-valet är viktigare än vad du tror. Precis som resten av världen så står Europa inför många utmaningar som inkluderar allt från klimatförändringar till att bekämpa ungdomsarbetslösheten och bevara samt främja mänskliga rättigheter och demokrati.

Demokrati som varit en självklarhet för många, verkar nu istället under ökande hot, både i princip och i praktiken. I en nyligen beställd Novus-undersökning av SR P3 framkommer att 59 procent av unga väljare känner att de har dålig koll inför EU-valet. En annan undersökning av SCB har visat att knappt hälften av unga mellan 18–29 år röstade i förra EU-valet.

Att det är så pass många unga som anser sig ha dålig koll inför valet och inte röstar är ett stort demokratiskt problem. Om unga inte röstar i EU-valet så kommer inte deras intressen representeras och det blir därför vi unga kommer leva med konsekvensen av den politik som fattas i EU idag. Som EU-valambassadör för Sveriges Ungdomsorganisationer vill jag ändra på detta och få fler unga att rösta i EU-valet.

Det finns särskilt tre anledningar till att rösta i EU-valet.

1. Din vardag formas av det Europaparlamentet beslutar om.

Förutom att Europaparlamentet fattar beslut om dataanvändning, rörelsefrihet inom EU, konsumentskydd så beslutar även parlamentet andra stora beslut som berör allt från ekonomi, miljö, till att se till att maten vi äter är säker. De senaste fem åren har i genomsnitt 37 procent av de svenska lagarna haft sitt ursprung i EU-beslut. Genom att inte rösta förlorar du inflytande över en stor del av svenska lagstiftningen. Genom att rösta i EU-valet väljer du vem som ska ta dessa beslut och vad de betyder för den typ av värld du vill leva i.

2. Din röst ger Europeiska unionen legitimitet till att skapa säkerhet.

Världen har globaliserats och står inför fler utmaningar som t.ex. ökad och förändrad migration och klimatförändringar. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ser till att EU kan uttala sig med enad röst på världsscenen. EU uppträder även enat när det handlar om att ge utvecklingsbistånd till icke EU-länder, bevaka mänskliga rättigheter världen över och upprätthålla handelsförbindelser med länder utanför EU. När du röstar påverkar du vad EU ska driva och hur.

3. Din röst bevarar och främjar demokratin.

De två grundstenarna i demokrati är rösträtt och frihet. Friheten gör det möjligt för oss att prata som vi vill, tänka som vi vill och leva som vi vill. Att inte rösta är likgiltigt med att kasta bort vår frihet, eftersom frihet och rösträtt inte kan finnas utan varandra.

EU bygger på en gemensam respekt för de grundläggande rättigheterna och de demokratiska principerna. När du röstar visar du att dessa rättigheter är ditt krav för dig själv och för andra i EU. Genom att inte rösta bromsar vi in vår möjlighet att påverka samhället. Gå och rösta för att se till att vår demokrati - och därmed vår makt att påverka i både små och stora frågor - förblir stark och stabil, idag och i framtiden.

Tillsammans bestämmer vi vilket typ av Europa vi vill bo i. Det räcker det inte med att hoppas på en bättre framtid: den här gången behöver var och en av oss också ta ansvar för det. Rösta för min, din och vår framtid.