REPLIK.  I UNT (24/1) diskuterar de båda socialdemokraterna Mikael Damberg och Adnan Dibrani anställningsvillkoren för doktorander vid Sverige högskolor.

Där ondgör de sig över de så kallade utbildningsbidragen. Ett system för doktorandanställningar, som Socialdemokraterna själva införde när de hade regeringsmakten år 1995.

Alliansregeringens målsättning har ända sedan vi tillträdde 2006 varit att Sverige ska vara en forskningsnation i världsklass där vi på den globala arenan kan konkurrera inom de kunskapsintensiva områdena. Då är forskning och utveckling av största vikt. Vi har därför under hela vår regeringstid genomfört stora satsningar på högskolan.

För Uppsalas del har det bland annat inneburit ett extra anslag på 218,5 miljoner kronor till forskning mellan 2009 och 2012, vid sidan av den ordinarie medelstilldelningen och för Sveriges lantbruksuniversitet har det inneburit 95 miljoner kronor extra.

Vi moderater välkomnar det initiativ som Lunds universitet har tagit att senast 1 januari år 2013 omvandla alla doktorandanställningar med utbildningsbidrag till fasta anställningar. Det sänder en tydlig signal om att anställningsvillkoren för doktorander tas på allvar. En fråga som vi moderater noggrant kommer att följa.

Jag tycker att det är viktigt att doktoranders anställningsvillkor belyses men det är också viktigt att i debatten lyfta fram att det är universiteten själva som bestämmer över sina anslag och därigenom vilken anställningsform doktorander har.

Det är nu därför upp till universiteten att använda de extra anslag de har fått på bästa sätt.

Jag hoppas att fler universitet, likt Lunds, kommer att inse att det är viktigt att prioritera anställningsvillkoren för doktorander. Men jag föredrar att de kommer till den insikten själva hellre än att jag kommer med pekpinnar och förbud.

Oskar Öholm

ledamot (M) riksdagens utbildningsutskott

UNT 30/1 2012