Det är inte alls konstigt att Marxistiska studenter Uppsala kampanjar på campus – det rör sig om en förening utan partipolitisk anknytning. Däremot är det fel för de studentförbund som representerar riksdagspartierna att ställa upp sin roll-up för att sedan diskutera sin politik med studenter som finner diskussionen givande.

I alla fall är det så Uppsala universitet resonerar.

Partipolitiska föreningar är för tillfället totalförbjudna att fysisk kampanja på campus, även om de får affischera. Varför det förhåller sig så har vi inte fått svar på.

Artikelbild

Sofia Granberg

Efter verksamhetsårets första kampanj blev vi i Moderata Studenter snabbt avvisade från Ekonomikum med motiveringen att vi företräder ett politiskt parti. På ett bildningscentrum som är Sveriges äldsta universitet anser vi att ett sådant förhållningssätt dödar engagemang i partipolitiska föreningar och övrigt engagemang inom den samhällspolitiska debatten. Situationen är redan kritisk, då allt färre unga engagerar sig, och saken blir inte bättre av att Uppsala universitet aktivt motverkar detta.

Det ter sig också märkligt att studenter som brinner för samhällsdebatten inte får utrymme att uttrycka sig vid en institution där vi lär oss att tänka kritiskt.

Under valrörelsen var det förståeligt att kampanjandet på Ekonomikum var förbjudet eftersom byggnaden fungerade som vallokal. Däremot vill vi snarast se en förändrad hållning, så att politiska föreningar tillåts bedriva kampanjarbete.

Vårt lands demokrati bygger på såväl yttrandefriheten som mötesfrihet. Detta innebär också att politiska åsikter och idéer får ventileras, bemötas och diskuteras, både i personliga möten, över nätet och genom debattartiklar. Politiska ungdoms- och studentförbund har sitt existensberättigande i att värva nya medlemmar, som i sin tur väcker engagemang och nytänkande vilket på så sätt för det politiska samtalet framåt.

Artikelbild

Catharina Engdahl-Larsson

Att inte ha tillstånd att kampanja på Campus vore ödesdigert, och dessutom en stor förlust för den studentpolitiska debatten.

I en tid då politisk oro, för att inte säga misstro, växer sig starkare och grundläggande demokratiska värderingar ifrågasätts, så har det aldrig varit viktigare att universiteten står upp för de värden som demokratin vilar på. En av dessa grundbultar är yttrandefriheten. Att Uppsala universitet genom sin ”policy” motverkar yttrandefrihetens utövande på campus framstår i ljuset av detta oroväckande. Universiteten bör om någon samhällsinstitution utgöra en plats där det demokratiska samtalet kan blomstra.

Artikelbild

Maria Andersson

Det är viktigt för demokratins legitimitet att politiken finns nära studenter i vardagen, där vi pluggar, träffar kompisar och tillbringar större delen av våra dagar.

Det är genom möten som möjligheten finns att väcka intresse för samhällsengagemang och låta studenter få gehör för sina intressen. När politiken upplevs vara något abstrakt och irrelevant bortom ens egen verklighet, är det inte konstigt att missnöje och politikerförakt slår rot. Om ingen sår fröet till demokratin så kommer demokratin inte heller frodas och växa fram. Vi hoppas att Uppsala universitet ser över policyn snarast, och förändrar policyn så att partipolitiska föreningar tillåts att fritt kampanja vid samtliga campus. Allt annat är en björntjänst åt samhället.

Artikelbild

Susanna Silfverskiöld

Theo Herold, ordförande Moderata studenter

Emma Ophus, viceordförande Moderata studenter

Artikelbild

Jonathan Landberg

Jonathan Landberg, Sofia Granberg, Susanna Silfverskiöld, Catharina Engdahl-Larsson, Maria Andersson, ledamöter Moderata studenter