Marta Obminska (M)
ledamot i Uppsala kommunstyrelse och riksdagskandidat, Uppsala