Trots att EU-valet 26 maj kan kännas avlägset är det av stor vikt för Sveriges politiska arbete, inte minst klimatfrågorna. Ska vi minska Europas klimatpåverkan måste samarbete på europisk nivå till för att minska utsläpp från transport-, industri- och energisektorn.

I Uppsala finns forskningen, utvecklingen och lösningarna som kan vara avgörande för klimatet om rätt förutsättningar ges.

Få känner till att 73 procent av Europas energislag fortfarande är fossila, samtidigt som alltfler inser vikten av att lösa klimatkrisen. Med det europiska samarbetet har vi chansen att ta ett krafttag för klimatet som Sverige aldrig skulle klara av på egen hand.

Artikelbild

Gustav Hemming

Med den höga andel fossila energislag i Europas energisystem är det tydligt att klimatfrågan är en energifråga. För att minska koldioxidutsläppen i Europa behövs ett tydligt och väl fungerande energisamarbete. Med europeiskt samarbete blir de lokala klimatåtgärder som genomförs i Uppsala också en viktig del i Europas klimatarbete. Det kommande EU-valet blir därför ett betydande val för klimatfrågan.

Vi i Centerpartiet vill se ett samarbete kring energifrågorna med mer fokus på att skapa en gemensam elmarknad.

EU:s samarbetsprojekt Energiunionen skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg i energifrågan, men för mycket fokus har lagts på gasförsörjning och det Europeiska gasnätet.

Om vi i stället samarbetar inom energiområdet för att öka det förnybara och möjliggör för el att flöda fritt mellan Europas länder kommer vi att använda energin effektivare. I stället för att ha 28 energimarknader bör vi samlas kring en gemensam energimarknad. På så sätt kan solcellsparkerna som byggs i Uppsala minska koldioxidutsläppen i Tyskland och Polen.

Energisamarbetet är också en fråga om forskning och utveckling. Vi behöver nya kreativa lösningar och entreprenörer med nya idéer för att lösa klimatfrågan. När vi besökte i Uppsala nyligen slogs vi av hur stor potential som finns här. Uppsala är världens bästa klimatstad 2018 och en sann förebild för städer i hela världen. På Ångströmlaboratoriet sker forskning och utveckling av solceller, batterier och andre förnybara tekniker i världsklass.

Det är på ställen som Ångströmslaboratoriet som utvecklingen för att lösa klimatfrågan kommer att ske.

Utvecklingen av nya energitekniker och klimatlösningar kommer att inte ske i Strasbourg eller Bryssel, utan snarare i dragskåpen i Uppsala. Men innovatörerna i Uppsala måste ges möjligheter, spelregler och förutsättningar för att utvecklas långsiktigt. Om EU:s utsläppshandel gör det dyrare att använda fossila bränslen kommer miljöinnovatörerna att få sälja mer av sina lösningar, göra bättre affärer och skapa fler jobb och skattekronor. Att stimulera forskning och utveckling innebär också att stötta Uppsalas företag. Företagen här är en del av den globala utvecklingen och de flesta verkar på Europas inre marknad.

Att stimulera forskning och utveckling för klimatet innebär också att stötta Uppsalas företag, skriver två C-kandidater till Europaparlamentet.

Vi i Centerpartiet har en tydlig vision för att jobba för ett grönare Uppsala, ett grönare Sverige och ett grönare Europa. Lokalpolitiken och forskningen i Uppsala hänger samman med Europas klimatarbete. EU-valet får därför en avgörande betydelse för vilken utveckling vi kommer se framöver, lokalt och internationellt.

Emma Wiesner, kandidat (C) till Europaparlamentet #3

Gustav Hemming, kandidat (C) till Europaparlamentet #4