Arbetsmarknaden går som tåget, upprepar finansminister Magdalena Andersson. Företagen skriker efter arbetskraft i högkonjunkturens Sverige. Men loket lämnar många vagnar kvar vid perrongen. Samtidigt som arbetslösheten sjunker totalt sett, blir det allt svårare för en växande minoritet att få ett jobb.

Förlorarna är utrikes födda och unga med kort utbildning. I Uppsala är arbetslösheten bland utrikes födda 8,2 procent, jämfört med 2,8 procent bland personer födda i Sverige.

Omfattande utbildningsinsatser är säkert en del av lösningen. Men som regeringens långtidsutredning påpekat finns det en risk att sådana åtgärder låser in människor i utbildningssystemet, och försenar inträdet på arbetsmarknaden.

Den viktigaste integrationsmotorn är i stället de arbetsgivare som har förutsättningar att anställa brett – också personer med kort utbildning, eller som inte talar perfekt svenska – och utvecklar sina medarbetare ”på plats”, för en fortsatt karriär inom företaget, eller någon annanstans. Kort och gott: arbetsgivare som utvecklar de färdigheter – till exempel samarbetsförmåga och ledarskapsförmåga – som efterfrågas på arbetsmarknaden.

McDonald’s är ett sådant företag. Sedan 1973 har över 150 000 personer ”gjort Donken”. En del har stannat hos oss länge, och avancerat i graderna. För andra har vi stått för det där första mötet med det svenska arbetslivets verklighet.

På så sätt har vi fyllt lite samma funktion som en gång ”lumpen” - en inkluderande men samtidigt strukturerad skola, där tydliga rutiner och tydligt ledarskap initialt kompenserar för bristande erfarenhet, och som man lämnar många lärdomar rikare.

Gamla lumpare brukade kallas till repövning. Och nu bjuder vi på samma sätt in före detta medarbetare att återvända till sin gamla arbetsplats, för att fräscha upp sina färdigheter. I Uppsala kommer 11 personer att göra ”repövning” på McDonald’s denna vecka.

Det låter kanske som en kul grej, bara. Och för många som nappat på erbjudandet är det säkert just det – en nostalgitripp. Men det finns ett allvar bakom initiativet. Enligt en svarsenkät beställd av Framtidskommissionen ansåg var femte tillfrågad företagare att bristen på ”social kompetens” - som samarbetsförmåga och att hålla tider - var den främsta anledningen till att ungdomar har svårare att få jobb än äldre.

Sådana egenskaper är alltså lika viktiga som formell utbildning, för att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett samhälle som stirrar sig blint på antalet skolår, och underskattar värdet av den där första chansen, där man lär sig genom att göra, kommer aldrig att komma tillrätta med tudelningen på arbetsmarknaden.

Loket rusar fram i snabb fart. De bakre vagnarna står kvar och väntar.

Irfan Ahmad

Driftschef McDonalds Uppsala