Den moderata partiledningen vill införa trängselskatt på tågresor. De vill att det ska bli dyrare att resa när det är som flest som reser. Det är ett dåligt och ogenomtänkt förslag som slår mot jobben, pendlarna och miljön. Och det skulle innebära ett hårt slag mot Uppsalaborna.

Varje dag ger sig runt 20 000 pendlare ut för att resa på sträckan mellan Uppsala och Stockholm.

Det är handlar både om teknikern som tar sig till Kista eller säkerhetsvakten som tar sig till och från Arlanda. Mellan Uppsala och Stockholm reser många, till jobb eller studier, nöjen eller familjeträffar. De har valt det mest miljövänliga alternativet för sin pendling.

Artikelbild

Utgångspunkten måste vara att förenkla deras vardag, inte att göra den krångligare och dyrare.

Ska Sverige fungera, människor ta sig till jobb och skola, livsmedel nå våra butiker och industrins varor komma fram måste vi ha väl fungerande transporter. Vårt vägnät, järnväg och farleder är grunden för tillgänglighet till jobb, utbildning och bostäder – i hela landet.

Det är också förvånande vilken kontext det här förslaget kommer i.

Moderaterna har hårt kritiserat regeringen för förslag som innebär att flyget ska bidra lite mer till att täcka kostnaderna för sin miljöpåverkan.

Artikelbild

| Klimatsmart. De som tar tåget har valt det mest miljövänliga alternativet för sin pendling, skriver Marlene Burwick med flera..

Nu går de i stället vidare med ett förslag som skulle kunna innebära ökade kostnader för de som väljer tåget. Det är obegripligt och visar att Moderaterna inte är beredda att ta klimatutmaningen på allvar.

Regeringen driver just nu arbetet vidare med FN:s nya utvecklingsmål, i Agenda 2030. En avgörande faktor för att vi ska kunna nå dit är att vi styr över mer trafik och större resande till miljövänliga transportslag. Det är en utveckling som vi måste främja och hålla i.

Artikelbild

Bertil Kinnunen

När den här regeringen tillträdde var situationen sådan att det länge underinvesterats i det som bygger Sverige starkt för framtiden.

Det gällde både skolan, bostäderna, klimatomställningen och inte minst järnvägen. Den här rege­ringen har därför konsekvent satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar.

Regeringen har redan tidigare ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år 2016–2018. Nästa planperiod för infrastrukturen ökar vi investeringarna med hela 100 miljarder kronor. Anslagsmedlen till drift- och underhåll av järnvägen ökar med hela 47 procent kommande planperiod jämfört med föregående.

Anledningen är enkel. I Sverige ska vi ha en järnväg som fungerar.

Under alltför lång tid har tågstopp ställt till det för tågresenärer runt om i Sverige, inte minst i pendlingen mellan Uppsala och Stockholm.

Ett införande av trängselskatt på tåg skulle inte bara sätta krokben för den växande grupp som i dag pendlar – det handlar också om förutsättningarna svensk industri. Sverige är ett exportberoende land och vi behöver kunna flytta varor på effektiva och klimatsmarta sätt. Där har järnvägen en nyckelroll. Mer gods behöver transporteras på räls i stället för på lastbilar på våra vägar. En missriktad trängselskatt på tåg skulle innebära ökade kostnader för industrin och risken är att mer tunga transporter läggs på vägnätet. Det är inte rätt utveckling, vare sig för klimatet eller för andra bilister.

I en tid när fler vill välja tåget, inte minst i Uppsala, måste vi gå före och möjliggöra att den utvecklingen fortsätter.

Här har vi fortsatta utmaningar att ta itu med. Men att de skulle lösas genom att göra det dyrare att resa är helt fel väg att gå. Det Sverige behöver är i stället ett brett och långsiktigt arbete för hur vi kan stärka svensk järnväg.

För allt fler människor är pendlingen idag en del av vardagen, många tar sig till jobb och studier på annan ort med tågtrafiken. Det är positivt och vi vet hur viktigt det är för människor att pendlingen fungerar.

Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av Sveriges mest trafikerade sträckor. Genom en trängselavgift på tåg i rusningstid kommer denna sträcka drabbas extra hårt och konsekvenserna kan bli färre avgångar och dyrare priser. Vi hoppas att Moderaterna tar tillbaka sitt skadliga förslag.

Tomas Eneroth, infrastrukturminister (S)

Ardalan Shekarabi, civilminister (S) och ordförande för ­Socialdemokraterna i Uppsala län

Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande (S) Uppsala

Bertil Kinnunen, trafikregionråd (S) Uppsala län