På onsdag  röstar Europaparlamentet om ett frihandelsavtal med Vietnam som hoppas kunna öka handel och stärka arbetet med mänskliga rättigheter. För Sverige, som ett exportberoende land, är det extra viktigt att alla våra parlamentariker röstar för frihandelsavtalen. Därför är det beklämmande att svenska miljöpartiet gång på gång röstar emot. Frågan är hur de kommer rösta om frihandelsavtalet med Vietnam?   

 Just avtalet med Vietnam innebär potentiellt 15 miljarder per år i ytterligare exporter till EU till år 2035. Detta kommer givetvis också gynna svenska intressen. Vietnam är Sveriges 12:e största handelspartner utanför EU och exporten uppgår till nästan 2 miljarder kronor varje år. 

 

Frihandelsavtal är också en självklarhet i en värld som vill minska fattigdom. För utvecklingsländer som ofta drabbas hårdast av slutna gränser och osäkra villkor är det extra viktigt. Självklart är inte allt frid och fröjd, Vietnam är en socialistisk enpartistat och flera medborgarrättsorganisationer kritiserar landet. Avtalet med Vietnam kan därför ses som kontroversiellt. Alternativet till detta avtal är dock inte, som vissa försöker påstå, himlen och paradiset utan dagens normalläge där handel pågår men utan de förbättringar som detta avtal innebär.

Genom frihandelsavtalet så kommer EU få ett inflytande och det kommer skicka en tydlig signal till myndigheter i hela Vietnam. Men vi har sett flera förbättringar på senare tid. Till exempel kommer avtalet innebära att det ska främja hållbar utveckling och krav om implementering av internationella arbetsorganisationers grundläggande standard men även FN konventioner gällande bekämpning mot klimatförändringar och skydd av den biologiska mångfalden. Med ett bättre frihandelsavtal på plats kommer vi även ha fler sätt att komma åt de problem som finns i landet. 

 

Frågan är, hur Miljöpartiet kommer att rösta? Den svenska regeringen, där MP ingår, är för ett frihandelsavtal med Vietnam men i EU brukar det låta annorlunda. Bara senast vid omröstningen av frihandelsavtalet med Japan röstade partiet emot. Trots att det står i partiets partiprogram att man vill se fler frihandelsavtal. Väljarna förtjänar ett svar. 

Som centerpartist anser jag att frihandel är det bästa sättet för att stärka demokratier och skapa det kapital som behövs för klimatinvesteringar. Alla länder som vi handlar med är inte demokratier, som med Vietnam, men det är viktigt att demokratiska principer förs in när handelsavtal diskuteras och att de höga europeiska standarderna för miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks. Låt EU arbeta för mer frihandel, i hela världen.