Återigen försöker Kristdemokraterna sprida dimridåer om forskningen kring sprutbyte (UNT Debatt 8/7).

Tvärtemot vad Anna-Karin Klomp och Martin Wisell påstår finns gott om forskningsstöd för att sprutbyte minskar smittspridning.

Till skillnad från KD anser Folkpartiet att en god hälsopolitik både bör fokusera på att minska och behandla missbruk och att stoppa smittspridning.

Ett liv i missbruk drabbar människor hårt och leder ofta till hemlöshet och social utsatthet. För den som injektionsmissbrukar blir följden dessutom inte sällan att risken ökar markant för genom blod överförbara sjukdomar som hiv och Hepatit C.

En sammanhållen hälso- och missbrukspolitik måste därför sträva efter att både minska missbruket och att stoppa smittspridningen som är kopplad till missbruket. Sprutbytesprogram är bevisat effektiva för att hindra spridning av sjukdomar via kanyler. Det är också anledningen till att flera internationella organisationer och svenska myndigheter har förordat modellen. I motsatts till vad Klomp och Wisell påstår var detta också slutsatsen missbruksutredningen (SOU 2011:35).

Region Skåne, som sedan en tid tillbaka har erbjudit sprutbyte har goda erfarenheter.

Sprutbytesprogrammet i kombination med mottagningsverksamhet för missbrukare har gjort det enklare för missbrukare att få den kontakt med vården och bygga förtroende med sjukvårdspersonal som Klomp och Wisell skriver om.

Sprutbytet är helt enkelt ett sätt att stoppa smittspridning, få människor att ta emot behandling och även få "vanlig" läkarvård.

Att mot denna kunskapsgrund sprida desinformation om sprutbytets förtjänster genom att blanda ihop smittspridning och övrig missbrukspolitik är att föra väljarna bakom ljuset. En aktiv missbrukspolitik kräver ett ökat samarbete mellan kommun och landsting för att göra det enklare att få vård och hjälp och att all behandling är inriktad på att få den enskilde fri från missbruket.

Missbruksproblemen i samhället måste tas på allvar, och det måste också den smittspridning som missbruket är förknippat med. Sverige och Uppsala behöver en bättre missbruksvård som är präglad av humanism och en hjälpande attityd. Som liberaler – som ser varje individ för hens egen skull – är det självklart att inte vända ryggen till bara för att det inte passar vår ideologi. För oss är det självklart att både stoppa smittspridning och hjälpa missbrukare.

Lina Nordquist, landstingsråd (FP)

Benny Lindholm, gruppledare (FP) nämnden för hälsa och omsorg