Sverigedemokraterna försöker slå vakt om svensk kultur, ett begrepp som de själva inte har definierat. Vad är svensk kultur? Och vilket århundrade ska vi hänvisa till för att hitta den svenska kulturen som SD vill bevara? Låt oss göra några nedslag i historien för att försöka komma fram till vilket århundrade som passar bäst i SD:s värld. Om vi över huvud taget hittar den tiden!

På 900-talet kristnades Sverige: en ny religion kom med ursprung i Mellanöstern. Vi undrar om Jesus hade fått asyl i Sverige om SD hade styrt då!

Under 1000- och 1100-talet skrev man med runor men de lärda i kyrkan använde också latin. Så småningom trängdes runorna ut och ersattes helt av det latinska alfabetet. Anser SD att vi ska återinföra runorna i Sverige eller är de med på att vi använder latinska bokstäver, som i grunden är en import från Medelhavsområdet? Och hur gör vi med siffrorna, som faktiskt är arabiska?

1500-talet var en tid då tyska invandrare dominerade i Stockholm och det talades lika mycket tyska som svenska på gatorna. Den lutherska reformationen, som också kom från Tyskland, förändrade de religiösa sederna i svenska riket, och blev svensk statsreligion.

Ingår den lutherska tron i den svenska ­kulturen, enligt SD? Trots att den importerades från utlandet på 1500-talet?

Under 1600-talet var Sverige en stormakt och innefattade stora delar av Baltikum och norra Tyskland. Det var en tid då Sverige aktivt rekryterade expertkompetens utomlands, till exempel valloner som bidrog med den teknik som gjorde krigen och stormakten möjlig. Om svensk kultur skulle definieras från 1600-talets horisont skulle vi få införa flera officiella språk än vi har i dag.

1800-talet och det tidiga 1900-talet är den tid då man började prata om en ”genuin svensk kultur”: den tid då nationalismen frodades. Man hyllade det som då definierades som svensk kultur och natur. Folkmusiken återupptäcktes och nedtecknades och bilden av Sverige målades av konstnärer som Bruno Liljefors, John Bauer och Carl Larsson.

Det man då trodde var genuint svenskt, nedärvt genom generationer av svenska odalbönder, har dock senare visat sig vara av mer blandat ursprung.

Ta musiken till exempel. Det som kallas svensk folkmusik har starka influenser från Polen, Ryssland, Östeuropa, Tyskland, Irland, England och Italien. Är det den svenska kulturen som uppfanns av och hyllades av nationalromantikerna i början av 1900-talet som SD vill bevara? Och om det är så, hur förhåller de sig då till att vi i dag vet att den inte alls är enbart svensk?

Med de här nedslagen i historien vill vi påminna om att det land vi lever i i dag är en produkt av förändring, resultatet av rörelser in och ut ur landet, rörelser av människor, varor och idéer. Utan de rörelserna hade vi inget Sverige. Om vi ska bevara det svenska är det alltså rörligheten, öppenheten och de ständiga kulturmötena vi ska bevara. Det är svensk kultur!

Mohamad Hassan
kommunalråd (FP)
Karin Hassan Jansson
docent i historia, Uppsala universitet
UNT 6/12 2012