Vårdföretagarna har gjort en omfattande undersökning bland kvinnor och män som läser till yrken inom vård och omsorg. Den visar att kvinnliga studenter ser privata vårdföretag som viktiga både för kvaliteten i vården, men också för den egna karriären. Undersökningen pekar på ett starkt stöd för privata vårdföretag och för att dessa ska tillåtas att gå med vinst om de håller en hög kvalitet. En majoritet av studenterna tycker även att blandningen av offentliga och privata arbetsgivare förbättrar deras chanser att få ett jobb efter avslutad utbildning.

Överlag är de manliga studenterna mer positiva till privat vård. Men en tydlig skillnad i undersökningen är att kvinnor, i högre utsträckning än män, tror att deras karriärmöjligheter är bättre hos en privat arbetsgivare.

68 procent av kvinnorna tror det och 58 av männen. Det är ett bra betyg för den privata vården i Uppsala län och visar att konkurrensen om framtida medarbetare kommer att bli tuff mellan offentliga och privata vårdgivare. Samtidigt är det en utmaning för företagen att leva upp till de högt ställda förväntningarna.

När de manliga studenterna väljer mellan en privat och offentlig arbetsgivare så är den professionella utmaningen den viktigaste faktorn, det svarar 32 procent. För kvinnorna är trivsel den absolut viktigaste frågan när de väljer arbete, det säger 78 procent.

Landstingets problem med att klara medborgarnas krav på snabb och god service och rekrytering av personal med en allt mer krympande ekonomi kräver nytänkande och då måste fler aktörer ges möjlighet att påverka utvecklingen av vården.

Att öppna upp för vårdval även utanför primärvården och därmed ge kvinnor fler arbetsgivare att välja på kan vara det som gör att jämställdheten ökar.

Sirpa Åhr (C)
ledamot Uppsala läns landstingsfullmäktige och Centerkvinnornas förbundsstyrelse
UNT 10/6