Nu är det klart – Folkpartiet och de övriga allianspartierna säger efter många års arbete och utredning ja till en arena i Gränby. Oppositionen kom däremot i elfte timmen med förslaget att bygga på Studenternas och därmed kraftigt försämra Stadsträdgårdens ställning som en frisk oas mitt i centrala staden. Visst ska Studenternas rustas upp, men ishockey passar bättre på arenan än på Studenternas.

Pellings förslag är anmärkningsvärt, för att inte säga obegåvat. År av nedlagt arbete vill Erik Pelling (S) med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, kasta i papperskorgen.

Under många år har pengar­, men också mycket frivilligt arbete, lagts på planeringen av en arena i Gränby. Varför sade Social­demokraterna och Miljöpartiet inte nej redan från början? Varför sade man inte nej till näringslivet från början? Varför kommer Pelling med sitt förslag först nu? Det är frågor som Social­demokraterna och Pelling bör reda ut.

Det som utmärker Socialdemokraternas ställningstaganden den senaste tiden är att ledarskapet verkar svaja. Så leds det socialdemokratiska parti som väljarna ska ta ställning till i höstens val.

Vilket näringsliv kommer att lita på Socialdemokraterna i Uppsala vid en etablering, efter att man från början sagt ja i en rad frågor och sedan plötsligt ändrat sig?

Att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger nej till en arena i Gränby är till stor del en ledarskapsfråga. Det är en mycket osäker trojka som vill ta över Uppsala kommuns ledning de kommande åren. Pelling har lämnat sitt partis inställning till tillväxt och utveckling och här i stället valt att samarbeta med ett tillbakablickande miljöparti och ett företagarfientligt vänsterparti. Uppsala kommuns ställning som en tillväxtkommun är kraftig hotad.

Uppsalaborna har två alternativ i det kommande valet. Vi kan välja en allians som klarat av den ekonomiska krisen med en ekonomi i balans. Samtidigt som medborgarna i snitt har fått 1 500 kronor mer i plånboken genom jobbskatteavdraget. Mot det står en vänsterledd opposition som vill höja skatten och göra det svårare för företag att anställa ungdomar.

Uppsala kommuns tillväxt de senaste åren har skapat stora behov av alla möjliga verksamheter: förskolor, skolor, gymna­sier, äldreboende, vårdcentraler och – inte minst – idrottsanläggningar. Kommunen har under åren byggt skolor, förskolor och äldre­boende, men när det gäller idrottsanläggningar har vi inte kunnat tillgodose behoven. Därför har Alliansen de senaste månaderna fattat beslut om multiarenan, bandyarenan samt innebandy- och friidrottsarenan. Men Uppsala behöver också en riktigt stor arena. Det framtida Uppsala kommer inte bara att vara ett centrum, som Pelling verkar vilja ha. Mitt Uppsala är en dynamisk stad som växer åt alla håll, bland annat med en stor arena i Gränby.

Mohamad Hassan
kommunalråd (FP)
UNT 11/6 2010