Regeringens oförmåga att prioritera har satt både samhällskontraktet och rättsstaten ur spel. Regeringen har under de senaste åren försökt genom att satsa på förebyggande åtgärder såsom ytterligare fritidsgårdar för att knäcka gängkriminaliteten. Men fungerar varken polisen eller rättsväsendet överhuvudtaget så spelar det ingen roll hur många fritidsgårdar som byggs. Trots denna enkla sanning har regeringen ändå lyckats med konstycket att både höja skatten med över 100 miljarder och samtidigt lyckats sänka polistätheten, öka andelen ouppklarade brottsutredningar och fått otryggheten att öka.

Problemet är inte bristen på pengar – utan snarare är det regeringens totala oförmåga att prioritera. Trots den nämnda höjningen av skatterna på över 100 miljarder, så har regeringen ändå inte förmått att skjuta till de nödvändiga resurserna till rättsväsendet. I regeringens senaste budget gick endast tre procent åt att stärka polisen – dubbelt så mycket lades på verkningslösa byggsubventioner; som varken byggbolagen eller oss medborgare kan ta del av.

Brotten som begås och förblir ouppklarade får konsekvenser. Tilliten till rättsväsendet minskar och samhället slits itu som en följd av detta. En stat som inte klarar av sina kärnuppgifter såsom lag och ordning, är inget annat än en stat i förfall. Konsekvenserna av detta är många. Allt från ovissheten om att det verkligen är lönt att anmäla en våldtäkt eftersom den ändå riskeras att skrivas av. Rädslan att gå hem själv från krogen en sen kväll för att du inte kan lita på att polisen finns tillgänglig. Att människor upplever mer otrygghet nu än tidigare är ytterst Socialdemokraterna och Miljöpartiets ansvar.

Artikelbild

Theo Herold

Men det går att vända utvecklingen. Runt om i Sverige och inte minst i Uppsala ser vi hur polisen med full kraft gör allt i sin makt för att bekämpa gängkriminaliteten. Men polisen behöver fler kollegor och mer resurser. Det får vi genom tuffa prioriteringar och tydligt fokus på sådant som staten ska syssla med, det är så vi löser den utmaning vi står inför. Sverige behöver fler poliser, hårdare straff och en ökad trygghet i det offentliga. Ingen ska behöva känna att det är meningslös att anmäla ett brott, eller ens måsta tänka efter vilken tid de ska bege sig hem så de minimerar risken att bli överfallna. Tryggheten måste få komma först.

Moderaterna ser problemen, men också lösningarna och väljer därför att göra den största satsningen på trygghet på över 20 år. Polistätheten måste öka, och det sker genom att garantera bättre villkor och höjda polislöner. Vidare vill vi se att polisutbildningen är avlönad, så att fler människor som överväger polisutbildningen får större incitament att ta steget till bli poliser. För att knäcka gängkriminaliteten måste straffen höjas, och för gängkriminella vill vi se dubblastraff. Kriminaliteten måste angripas på flera fronter och givetvis är inte fler poliser den enda lösningen, men just är det ett extremt viktigt steg åt rätt riktning. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets Sverige har vi utanförskap och en integration som rent utsagt är värdelös, vilket sätter flera nyanlända i en position där kriminalitet blir lönsamt. Detta får aldrig ske, och skapar en otrolig orättvisa för både nyanlända och de som bor i Sverige. Detta kommer Moderaterna jobba ständigt med så att vi har ett tryggt och säkert Sverige för alla.

En regering som inte klarar av att prioritera – förmår heller inte att ta de tuffa och nödvändiga åtgärder som krävs för att knäcka den breda gängkriminaliteten, den ökade otryggheten och den allmänt ökande brottsligheten. För det är endast genom att göra tuffa prioriteringar och satsa mer på polisen, och mindre på annat, som vi kan få bukt på våra problem. Till skillnad från regeringen ser vi problemen och är beredda att göra allt vi kan för att lösa dem – även om det innebär tuffa prioriteringar.

Lucas Ljungberg, ordförande Moderata studenter Uppsala

Artikelbild

| Lucas Ljungberg

Theo Herold, ledamot Moderata studenter Uppsala