Vi uppskattar det viktiga engagemang Uppsalas elevkårer visar för alla elever som påverkas av de föreslagna förändringarna i den kommunala gymnasieskolan. Det har varit ett svårt besked att lämna och vi förstår att många är besvikna.

Vi hade gärna sett andra lösningar men alternativet att inte agera kommer att innebära långt större konsekvenser för den kommunala gymnasieskolan.

Att låta det ekonomiska underskottet i gymnasieskolan förvärras äventyrar möjligheterna att kunna säkerställa en god kvalitet i gymnasieskolan.

Artikelbild

| Svårt beslut. Vi uppskattar det viktiga engagemang Uppsalas elevkårer visar för alla elever som påverkas av de föreslagna förändringarna i den kommunala gymnasieskolan, skriver Linda Eskilsson (MP) tillsammans med Caroline Andersson (S) och Sverker Åslund (V).

Vi förstår att en skolas identitet är viktig för trivsel och studiemotivation. Men i dag lägger vi stora resurser på skollokaler som inte används och det går ut över kvaliteten på elevernas utbildning. Gör vi inte något för att minska gymnasieskolans lokalkostnader måste vi göra nedskärningar på lärare och annan skolpersonal som behövs för att eleverna ska få en bra utbildning. Det är inte att ha ett elevperspektiv på skolan.

Vårt förslag innebär att några program flyttas. Målet är att ge goda förutsättningar för utbildningarna att utvecklas på sina nya skolor och att fler elever ska vilja söka sig till programmen. Samtidigt föreslår vi att några utbildningar utgår ur utbudet. Vi ser att utbildningarna i flera fall har för få sökande elever och med det svåra ekonomiska läget är det inte heller möjligt att upprätthålla alla de utbildningar som i dag går med underskott.

Alla elever som går på berörda programinriktningar kommer att få gå klart sin utbildning.

Vi vet att många elever nu befinner sig i en tuff situation och vi ska göra vårt bästa för att ge stöd. Men i det här läget måste politiken ta sitt ansvar och fatta de beslut som krävs för att ge en god utbildning till alla elever i gymnasieskolan.

Artikelbild

| Svårt beslut. Vi uppskattar det viktiga engagemang Uppsalas elevkårer visar för alla elever som påverkas av de föreslagna förändringarna i den kommunala gymnasieskolan, skriver Sverker Åslund (V) tillsammans med Caroline Andersson (S) och Linda Eskilsson (MP).

Caroline Andersson (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden

Sverker Åslund (V), ledamot i utbildningsnämnden