Europavalet på söndag innebär ett vägval: Antingen går Europa mot mer av splittring eller så håller vi ihop Europa. För oss är valet enkelt. Europa måste enas. Det är så vi bättre kan lösa de gränsöverskridande problem som Sverige brottas med.

Det handlar om att gängkriminaliteten runt om i landet göds av smuggling av vapen och narkotika. I Uppsala ser vi stora problem med narkotikaförsäljning, inte minst i de centrala delarna kring Resecentrum. Det bidrar till att dra ner ungdomar i en ond spiral när de fastnar i kriminalitet och kriminella umgängen. Det göder förutom gängkriminalitet också missbruk och utanförskap.

Det handlar också om utländska stöldligor, som står för hälften av alla bostadsinbrott i Sverige och begår nästan alla stölder av bildelar och båtmotorer. Det drabbar också landsbygden hårt där stölder av redskap, fordon och diesel är alldeles för vanligt förekommande.

Artikelbild

| Tomas Tobé, Moderaternas toppkandidat till EU-parlamentet.

Både Sverige och Europa saknar en fungerande invandringspolitik och i praktiken är det idag människosmugglare som avgör vilka som får söka asyl i Europa. Vi ser hur det i stor utsträckning har lett till att vissa länder fått ta ett större ansvar och hur det i exempelvis Sverige gått ut över och försvårat integrationen. Det tar för lång tid innan nyanlända Uppsalabor får sitt första jobb och möjligheten att stå på egna ben. Sverige och Europa behöver ett välfungerande system för asyl- och flyktingmottagande.

Dessutom är terrorhotet i Sverige förhöjt och vi minns tyvärr det fruktansvärda dådet på Drottninggatan och terrorattacker mot andra mål runt om i Europa.

Samtidigt måste Europa också stärka sin konkurrenskraft samt prioritera jobb, företagande och tillväxt.

Sist men inte minst står vi inför en stor klimatutmaning. Vi måste klara att hålla den globala uppvärmningen nere, men runt 40 procent av elproduktionen inom EU utgörs av förbränning av fossila bränslen, som kol eller naturgas.

Det här är gemensamma problem som vi delar med resten av Europa. Därför måste de även lösas tillsammans.

För Moderaterna är några delar särskilt viktiga:

Stoppa den fria rörligheten för kriminella

EU:s polisbyrå, Europol, ska särskilt rikta in sig på att bekämpa stöldligorna. EU-medborgare som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att vistas här och ska utvisas.

Stärk kampen mot terrorismen

Europol ska få fördubblade resurser, särskilt för att bekämpa terrorism och det behövs gemensamma EU-regler för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund, som uppviglar till extremism och terrorism.

Rädda klimatet

Europa behöver fasa ut det smutsiga brunkolet och säkra att vi inte blir beroende av rysk gas. Det kan minska utsläppen och öka säkerheten. Därför vill vi satsa på förnybar energi, kärnkraft och göra det möjligt att exportera klimatsmart el inom Europa.

Förändra invandringspolitiken i grunden

Kontrollen över EU:s gränser måste stärkas, asyl ska prövas vid den yttre gränsen och EU måste nå en gemensam överenskommelse kring exempelvis ett kvotflyktingsystem.

Ökad tillväxt

Vi vill genomföra ett kraftfullt regelförenklingsarbete som syftar till att 1 000 byråkratiska regler tas bort. Vi vill fördjupa den inre marknaden och se till att fler frihandelsavtal kan komma på plats.

Det finns mycket vi i Sverige fortsatt ska besluta själva om. Men när det finns gränsöverskridande problem, som inget enskilt land kan hantera ensamt, är mer Europasamarbete lösningen. Europa byggs starkt när vi löser gemensamma problem.