Något är ruttet i Europa. För första gången i modern tid riskerar en hel generation växa upp i ett samhälle där de får det sämre än sina föräldrar. Vanligt folk får det sämre samtidigt som de högerextremismen går framåt i land efter land. Istället för att ta itu med växande klassklyftor pekas stora grupper ut som fiender.

Allt fler anständiga högerpartier bjuder in extremisterna in i värmen för att säkra sin egen makt. Det är ovärdigt. Att förtroendet för politiken – och demokratin – sjunker till nya bottennivåer är därför inte förvånande. Europa slits isär – här som där.

De gemensamma nämnarna för vår generations Europa är ojämlikheten och den växande högerextremismen. Men växande klyftor eller hat och våld är inte naturkrafter. Vi kan stoppa den destruktiva spiralen. Vi kan bygga ett bättre Europa.

Sverige behöver ett EU som fokuserar på det viktigaste igen. Där kärnvärden om demokrati och öppenhet stärks och fördjupas, istället för att avvecklas. Vi vill därför skärpa kraven på alla medlemsstater att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna och att EU regelbundet granskar tillståndet för demokratin och rättsstatens principer inom alla medlemsländer.

Länder som missköter sig ska riskera indragen rösträtt i rådet eller uteblivet EU-stöd. EU kan inte förbli tyst när mänskliga rättigheter hotas eller rättsstaten inskränks.

Vi måste också våga prata om segregationen i Europa. Att Gottsunda har mer gemensamt med Slotervaart i Amsterdam än med Djursholm. För över hela landet, inom hela EU, finns det miljonprogram liknande det som jag själv växte upp i.

Människor föds, lever och dör på ojämlika villkor. Unga som aldrig kallas till jobbintervju, mammor som sliter för att få ekonomin att gå ihop, äldre som inte får pensionen att räcka till. Denna ojämlikhet blir grogrund för extremism.

EU måste vara till för vanligt folk. Det handlar om att bekämpa ojämlikheten ur vilken vilken hat och fördomar växer. Det handlar om det starka samhällets återkomst.

För vi är många som tror på det starka samhällets återkomst, som vet bättre än att dela upp folk i ett vi och dem. Vi vill skapa ett socialt Europa, där låga löner och taskiga villkor aldrig ska vara en konkurrensfördel. Där svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad. Där arbetsmiljön stärks genom att införa strängare arbetsmiljöregler och ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer. Där sexuella trakasserier i arbetslivet bekämpas genom ett metoo-direktiv. Och där ingen kan komma undan med skattefusk eller penningtvätt. Så får vi ett EU som sätter vanligt folk först.

Men det starka samhället kommer aldrig komma av sig själv. Det kräver aktivister som agerar, går samman och utmanar. Det kräver politiker som vågar gå från ord till handling. Mitt löfte till dig är att jag kommer stå upp för ett jämlikt, feministisk och demokratiskt Europa. Europa är vårt – inte högerextremisternas!

Imorgon är det val till Europaparlamentet. Vi behöver bli ännu fler som vill vara med och kämpa för ett EU som försvarar de mänskliga rättigheterna, som bekämpar klassklyftorna och som stoppar segregationen. Håller du med mig?

För nu är det dags för dig att ta ställning. Ska 2019 bli året då Europa backade bandet till en mörkare tid? Eller ska det år bli året då inte bara Sverige, utan hela Europa sa nej till inflytande från högerextremism. Där vi valde samarbete framför splittring. Valet är ditt.

Evin Incir (S)

Kandidat nummer 5 till Europaparlamentet