Uppsala kommuns rödgröna majoritet har påbörjat arbetet med att göra Hammarskogsområdet till naturreservat, vilket Stefan Hanna (C) med partikollegor invänder mot i UNT (24/4).

Hammarskog är ett mycket populärt friluftsområde för Uppsalaborna. Vid Dalbyviken erbjuder Hammarskog fantastiska möjligheter för friluftsliv både sommar- och vintertid med ekbackar, öppna hagar, tät skog, Dalkarlskärret, Östbergstorpet, Uppsala naturskola och Hammarskogs herrgård från år 1655. Friluftsområdet har också kommunens största system av vandringsleder och skidspår. Det finns även vandringsstig tillgänglig för rullstolsburna och barnvagnar.

I Hammarskogsområdet finns också mycket höga naturvärden. I den kuperade betesmarken med många hundraåriga ekar och fina floravärden växer bland annat den akut hotade kärlväxten finnögontröst. Dalbyviken utgör en viktig rast- och häckningsplats för många olika fågelarter och många fiskarter bedöms utnyttja den som ”yngelkammare”. Våtmarkerna Dalkarlskärret och Stora kärret är viktiga för fåglar samt grod- och kräldjur.

Uppsalas centerpartister kritiserar i UNT planerna på att göra Hammarskog till naturreservat. Centerpartiets påstående att en naturreservatsbildning skulle lägga en ”våt filt” över området är dock mycket svårt att förstå. Ett naturreservat kan enligt lagen bildas till exempel för att skydda värdefull natur eller hotade arter – men även för att tillgodose det rörliga friluftslivets behov av mark. Naturreservatet i Hammarskog kommer att gynna både natur och friluftsliv.

En naturreservatsbildning kommer att ge Hammarskog ett välbehövligt långsiktigt skydd mot de förslag om exploatering som då och då väcks i Uppsalapolitiken. Reservatsföreskrifterna kommer att utformas så att Hammarskog kan fortsätta att utvecklas som ett av Uppsalas finaste friluftsområden. Det handlar bland annat om bättre tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik, ett besökscentrum och bättre badmöjligheter.

Friluftslivet kring Hammarskog behöver ett långsiktigt skydd mot exploatering så att även framtida generationer kan njuta av detta smultronställe, vandra i skogen, skåda fåglar vid Dalkarlskärret och grilla korv vid pulkabacken – därför har vi för avsikt att göra Hammarskog till naturreservat.

Johan Lundqvist (MP), gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande

Erik Pelling (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande, kommunalråd

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och natur

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd