REPLIK. Hälsan i Uppsala och övriga Sverige är ojämlikt fördelad. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där hälso­klyftor reduceras och människor mår bra. På många områden kan vi politiker ordna de förutsättningar som krävs. Men det hänger även på att alla människor tar ansvar för den egna hälsan.

Alliansen och Centerpartiet har i fyra år drivit fram ett strukturerat folkhälsoarbete i kommunen, och i det läget räcker det inte att som Miljöpartiet komma med en hagelsvärm med lösryckta förslag.

Folkhälsofrågorna hör till vår tids allra viktigaste välfärdsfrågor. Om vi inte snabbt gör något åt folkhälsoproblemen, kommer vårdkostnaderna att stiga med 70 procent inom 30 år. Det är nödvändigt med en förändring så att färre blir sjuka i stroke, diabetes, cancer och så vidare.

Enligt forskare inom folkhälsoområdet är det svårast att påverka människors be­teende, i synnerhet när det gäller rökning, fetma/övervikt, berusningsdrickande och brist på fysisk aktivitet. Det handlar alltså om att människor ska ändra på sin livsstil. Och i politiken är det lättare sagt än gjort. Därför är det mycket välkommet att Miljöpartiet drar i gång en debatt om folkhälsofrågor.

De förslag som Miljöpartiet väljer som sina viktigaste folkhälsofrågor är dock illa valda. Antingen slår man in öppna dörrar, som i fallet med de preparerade skidspåren som redan finns. Eller så föreslår man åtgärder som inte kan mätas och följas upp, som fallet med kulturens värde.

I ett fall ger vi dock Miljöpartiet rätt – god och nylagad mat har en livsviktig betydelse i såväl äldreomsorgen som i skolan.

Miljöpartiet framför även kritik mot Folkhälsorådet som ett svagt organ. Vi håller med om att mycket tid pratades bort tidigare, men under Centerpartiets och Alliansens ledning har vi tagit beslut om att prioritera det förebyggande arbetet inom kost, fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Och det är områden där den enskilde individen har möjlighet att förändra den egna livsstilen. Rådets funktion blir nu att se till att ansvariga nämnder upprättar mätbara mål i den egna verksamhetens folkhälsoarbete. Vi tror inte, som Miljöpartiet, att centralisering ger fler och bättre idéer. Folkhälsoarbetet ska ligga nära dem som dagligen möter våra invånare i kommunens olika verksamheter för att underlätta för individen att göra de rätta valen.

Vi hoppas att Miljöpartiet vill bidra med konkreta och mätbara förslag. På det viset kan vi tillsammans få folkhälsofrågorna högre upp på agendan.

Karin Ericsson
ordförande (C) Folkhälsorådet i Uppsala kommun
Stefan Hanna
kommunalråd (C) med ansvar för folkhälsofrågor
UNT 8/1 2011