I vilket tidsperspektiv menar Göran Nilsson (M) och Klas Bergström (M) att de kan avveckla kärnkraften (UNT Debatt 3/9)?

?Självklart finns en gräns för hur snabbt både kärnkraften och oljesamhället kan fasas bort och ersättas med förnyelsebar energi. Vad Miljöpartiet vill göra är att så snabbt som möjligt få en helt förnyelsebar elproduktion, och i stället för att komma med svepande formuleringar om att det inte går att klara omställningen på kort sikt borde moderaterna Göran Nilsson och Klas Bergström förklara vad de menar med kort sikt. I vilket tidsperspektiv anser de sig kunna skapa en hållbar elproduktion, om det som skiljer oss åt är takten?

?Eftersom Knivsta är en framsynt kommun som investerat i vindkraft kunde man även hoppas på draghjälp från Knivstamoderaterna i att övertyga partikamraterna i Uppsala, och andra mindre framsynta moderata kommunpolitiker, om vindkraftens fördelar. ?Att det inte behöver vara likhetstecken mellan borgerlig politik och motstånd mot kraftfulla insatser för att bygga ut den förnyelsebara elproduktionen visar exemplet Tyskland.

Med en imponerande fart har tyskarna, under en borgerlig regering, byggt ut både solenergin och vindkraften. Resultatet har inte låtit dröja, under vissa perioder under den gångna sommaren har upp mot 60 procent av det tyska elbehovet klarats med elproduktion från sol och vind.

Sveriges förutsättningar för vindkraft är egentligen långt bättre än Tysklands. Vad som krävs är en politik som förmår sätta upp rimliga villkor för att utbyggnaden ska ta fart. Miljöpartiet har i riksdagen presenterat en mycket heltäckande politik på området, men alliansregeringen sitter passiv.

?Nilsson och Bergström kastar också in en anklagelse om att Miljöpartiet inte skulle stå för en ekonomiskt ansvarsfull politik. Det är något man törs skriva mot bakgrund av att Miljöpartiet i Sverige aldrig prövats i regeringsställning. Men varför skulle Miljöpartiet på riksplanet vara mindre ansvarsfullt än i de kommuner vi är med och styr?

Inget finns som ger belägg för att kommunledningar där Miljöpartiet ingår skulle bedriva en mindre ansvarsfull ekonomisk politik ån Moderaterna. Miljöpartiet står tvärt om ofta mot exklusiva projekt som drar mycket resurser, medan Moderaterna är väldigt släpphänta när det dyker upp önskemål om kommunal finansiering för arenor etc.

Och ser vi på Uppsala kommun kan vi konstatera att den rödgröna majoriteten 2002-2006 skapade en ekonomi i balans, som den borgerliga i majoriteten i Uppsala nu spelat bort, med årliga utgifter som överstiger intäkterna med i storleksordningen 150 miljoner kronor. Förra året klarades ekonomin enbart tack vara avyttringar av fastigheter. Men hur hanterar Moderaterna situationen när inget mer finns att sälja?

Niclas Malmberg (MP)