I morgon, måndag, kommer Uppsala kommunfullmäktige fatta beslut om en reviderad budget. Statsbidrag, framförhandlade av Vänsterpartiet och regeringen under förra mandatperioden, som togs bort i regeringens höstbudget återförs nu till kommunerna.

Med 118 nya miljoner till Uppsala finns en chans att rädda skolan, socialtjänst och äldreomsorg från de värsta nedskärningarna som välfärden står inför.

Inför måndagens möte har vi genom en förhandling med Uppsalaalliansen lyckats stärka resurserna till äldrenämnden. Men vi vädjar till Uppsalas minoritetsstyre att göra gemensam sak med oss för att få fram mer resurser till skolan.

Under föregående mandatperiod arbetade Vänsterpartiet framgångsrikt med att få fram fler och större statsbidrag till landets kommuner. Det är viktigt för att stärka välfärden i kommunerna samtidigt som det är ett bra sätt att omfördela samhällets resurser, från de delar av samhället där rikedomarna finns samlade och är större än någonsin tidigare, till de delar av samhället där behoven finns.

Fem av dessa statsbidragsmiljarder uteblev i den budget som övergångsregeringen lade fram i höstas. I ett slag fråntogs Uppsala kommun med detta 77 miljoner kronor som kommunen hade räknat med. Därför försågs kommunernas olika nämnder med effektiviserings- och sparbeting.

Nu har det politiska läget i riksdagen stabiliserats något, och kommunen får åter de 77 miljoner som försvann i höstas.

Dessutom tillförs mer medel till årets budget, då bland annat befolkningsutvecklingen var starkare än kommunen räknat med. Totalt är det 118 miljoner kronor som tillkommer kommunen och som vi på fullmäktige ska fördela.

Minoritetsstyret bestående av socialdemokraterna, miljöpartiet och liberalerna föreslår att ungefär 57 miljoner används för att stryka det extra sparbeting som verksamheten försågs med i höstas. Det är klokt menar vi från Vänsterpartiet. Utöver detta tillförs tio miljoner till satsningarna på ett socialt hållbart Gottsunda. Också helt i linje mer vår politik. Tio miljoner tillförs socialnämnden. Det kallar styret för en satsning men i själva verket är det otillräckligt. Socialnämnden har begärt 20 miljoner kronor för att kompenseras för växande befolkning och behov av nämndens välfärdsverksamhet. Nu får de endast tio av dessa miljoner och resten ska hanteras genom att de som jobbar i verksamheten tvingas jobba ännu snabbare.

Den strama budget som socialnämnden försetts med kommer innebära besparingar som går ut över vår välfärd.

Det sliter i sär vårt samhälle då de som behöver socialnämnden allra mest är de som har det allra svårast.

Men i stället för att ge verksamheterna kompensation för sina kostnader vill minoritetsstyret ägna resterande 40 miljoner kronor till att stärka kommunens överskott. Detta trots att överskottet redan innan dessa miljoner ligger över de finanspolitiska målsättningar som kommunfullmäktige beslutat om. Vi är också måna om starka resultat. Faktum är att de preliminära bokslutssiffrorna för år 2018 visar att det var med Vänsterpartiet vid styret som kommunen kunde ta sig från de stora minusresultat som åtta år av alliansstyre lämnade efter sig, till stabila överskott flera år i rad. Det är en förutsättning för att kommunen ska ha råd att investera i billigare hyresrätter, äldreboenden, gruppbostäder, förskolor och allt annat som behövs i vår kommun.

Ett starkt resultat måste alltid balanseras mot de kommunala verksamheternas behov av resurser. Minoritetsstyret i Uppsala klarar inte av denna balansakt.

De har kapsejsat den ekonomiska politiken och utsätter nämnderna för alldeles för hårda sparbeting. Om tre år ska kommunen, om minoritetsstyret får bestämma, leverera överskott på 4,5 procent. Det är mer än dubbelt upp mot de finanspolitiska målsättningarna fullmäktige beslutat om. Det innebär att verksamheterna ska spara in över 200 miljoner kronor extra utöver de besparingar som redan finns i våra ekonomiska målsättningar. Minoritetsstyret kallar detta en effektivisering. Men vad det i klartext betyder är fler elever i klassrummen och färre vuxna i korridorerna. Det betyder fler äldre att ta hand om för undersköterskan i äldreomsorgen och det betyder fler ärenden för redan överbelastade socialsekreterare.

När detta ärende kom till kommunstyrelsen var vi inte nöjda. Vi gick därför samman med Uppsalaalliansen och körde över minoritetsstyrets åtstramningspolitik inom äldreomsorgen. Vi omlokaliserade delar av satsningen och kunde på det sättet tillföra tio miljoner mer än vad minoritetsstyret ville till äldrenämnden.

Det här är jätteviktigt för att möta den allt större andel äldre som vår befolkning kommer att bestå av.

Vi fick också stöd från Uppsalaalliansen att ta två miljoner kronor från de 40 miljoner som minoritetsstyret vill lägga på hög och i stället rikta dessa till en särskild satsning på socialt arbete för att stärka unga tjejers trygghet. Denna satsning röstade minoritetsstyret nej till men de förlorade.

Att Vänsterpartiet kunde gå samman med Uppsalaalliansen för att stärka välfärden är nästan unikt i vår kommun. Men det behövdes. Nu när budgetärendet kommer till kommunfullmäktige vill vi ge minoritetsstyret en chans till att hitta en sund balans mellan överskott och välfärdssatsningar.

Vi föreslår därför, utöver våra förslag om förstärkningar av socialt arbete, att tio miljoner kronor tas från de pengar som styret vill stärka ett redan stabilt överskott med, och riktas till skolan.

Liberalerna motiverade sitt samgående med S och MP med att det var en garant för att skolan inte skulle utsättas för fler nedskärningar. Nu är det upp till bevis för Liberalerna. Släpp politiska låsningar och instinkten att avslå ett förslag bara för att det kommer från vänster. Låt skolan få de satsningar som skolan så väl behöver.