- Värna den lilla männi­skan.

- Värna familjen.

- Gynna småföretagen.

- Arbeta för en god miljö

Och framför allt:

- Hela landet ska leva!

Vad har hänt med detta? Jo, i halva landet står bygder med tomma hus och skolor. Affärer försvinner och det ena jordbruket efter det andra läggs ned. Inga avbetade ängar längre, där det snabbt växer igen. Hårt arbetande bönder får en bråkdel i betalning för den mjölk de producerar. Inga av de politiska partierna framhåller att vi måste vända den här trenden! Något parti borde prioritera dessa frågor som de viktigaste för Sverige. Varför inte satsa på landsbygden annat än som rekreationsorter i stället för att förtäta städerna in absurdum! Satsa på unga som vill starta eget och flytta ut från städerna och ge bönderna rejält betalt för mjölken. För mejeriprodukter vill vi ha och helst från landets egen produktion.

Det parti som kraftigt framhåller detta som sin viktigaste fråga ska jag ge min röst vid nästa val.