Inte en enda av de tre felaktigheter vi pekade på i Björn-Owe Björks tidigare artikel väljer Björk att kommentera i sin replik. Vi kan inte tolka det som annat än att Björk ger oss rätt. Nu skriver Björk istället "Kristdemokraterna har inget emot vindkraft". Det låter ju utmärkt. Men varför går då kristdemokrater gång på gång ut och sprider negativa myter om vindkraftens förutsättningar?

Att den principiella synen på vindkraft lyckligtvis inte är en blockskiljande fråga vittnar däremot det faktum att även många borgerligt styrda kommuner, däribland Björks egen hemkommun Knivsta, valt att investera i egna vindkraftverk. Faktum är att den som vill få riktigt billig el, det vill säga även privatpersoner, kan göra just det: bli delägare i vindkraftsproduktion.

Björks försäkran om att han inte är negativ till vindkraft framstår dock mycket märklig när han å andra sidan skriver: "Om privatpersoner av filantropiska skäl ändå vill investera i vindkraft så har inte jag något emot det".

Det är då för väl att Björk ändå är så liberal att han tolererar att andra väljer vindkraft för sin elförsörjning. Men vi upplever det tämligen raljerande att kalla det för filantropi. Många väljer vind-el för att bidra till att så fort som möjligt fasa bort utsläpp av växthusgaser, men också för att samtidigt minska sina elkostnader.

Björk hävdar att kärnkraften är "billig, leveranssäker och miljösmart el." Det kunde inte vara mer fel. Kärnkraften är inte leveranssäker. Minns inte Björk alla kalla vintrar där Sveriges elförsörjning varit ytterst problematisk när ett flertal kärnkraftverk stått stilla på grund av både planerat och plötsligt nödvändigt underhållsarbete?

Kärnkraften är inte billig. Har Björk helt missat att prissättningen för kärnkraftselen inte varit tillräcklig för att finansiera slutförvar och nedmontering av gamla reaktorer? Har Björk inte följt med i hur kostnaderna för Finlands nya kärnkraft skenat? Kärnkraften i Olkiluito kommer att ge dyrare el än dagens vindkraft! Ska vi snabbt och till rimliga investeringsnivåer öka elproduktionen är kärnkraft inget alternativ.

Men framför allt är kärnkraften inte ren. Har Björk glömt Fukushima? Och varför bryr sig inte Björk om uranbrytningens extremt negativa miljöpåverkan? Det talas också allt för lite om de utsläpp av växthusgaser uranbrytningen medför, men faktum är att en verkningsfull klimatpolitik exkluderar kärnkraft som alternativ.

Avslutningsvis; även om Miljöpartiet ser många fördelar med vindkraft är det inte så som Björk påstår att vi valt ut "ett energislag som vår favorit". Tvärtom förespråkar Miljöpartiet en mångfald av lösningar, däribland vindkraft, men också t ex solenergi, vågkraft och biogasproduktion.

 Alla dessa förnyelsebara alternativ kämpar dock i uppförsbacke så länge regeringen undlåter att skapa ett långsiktigt hållbart energiskattesystem, med bland annat tillräcklig koldioxidskatt. Ja, det stora problemet är förstås inte kristdemokratiska politikers negativa artiklar om vindkraft, utan regeringens passivitet. Med en ny regering efter valet 2014, där också Miljöpartiet ingår, kommer tvärtom mycket kunna hända snabbt för att öka den förnyelsebara elproduktionen!

Niclas Malmberg

Lise Nordin

energipolitisk talesperson

Per Bolund

ekonomisk-politisk talesperson, alla (MP)

UNT 19/8 2013