För Uppsala län, där många pendlar långa sträckor, är goda kommunikationer avgörande. I en historisk infrastruktursatsning kommer regeringen att satsa 20 miljarder kronor på åtgärder för drift och underhåll. Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är prioriterad av Trafikverket och kommer i framtiden att få en välbehövlig upprustning samtidigt som SL kommer att utöka pendeltågstrafiken till Uppsala.

Detta kommer att ytterligare öka länets inflyttning och höja efterfrågan på bostäder. Därför föreslår regeringen sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter. Regeringen höjer också schablonbeloppet vid uthyrning av privatbostäder samtidigt som den förlänger nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften till 15 år. Ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av bostadsbrist.

Vi anser att det ska vara lönsamt att driva företag och ta risker som entreprenör. Regeringen föreslår därför en sänkt bolagsskatt för att ge näringslivet ett incitament att investera i vårt land.

Ett starkt näringsliv ger en stark efterfråga på arbetskraft vilket höjer reallönerna och arbetsutbudet.

För att bättre integrera nyanlända invandrare med kortare utbildning inför vi ett praktiskt basår. Även kvaliteten inom sfi höjs och 6000 praktikplatser skapas för att snabbare integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Kommuner som tar emot nyanlända anhöriga kommer att få ökade anslag som hjälp för etableringen på arbetsmarknaden.

Uppsala län är präglat av forskningsintensiva bolag och lärosäten. Under de kommande tre åren vill vi höja satsningen på forskning med 11,5 miljarder, pengar som även kommer Uppsala till del. Bland annat kommer Uppsala universitet få ett utökat anslag till grundutbildningen och fler platser till sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

Scilifelab kommer att få 200 miljoner kronor från 2016 för att bedriva forskning inom biovetenskap.

Vi anser att man ibland behöver en andra chans. Därför föreslår regeringen en lättnad för unga att komplettera sina studier inom folkhögskolan och även ge långtidsarbetslösa ungdomar ett högre studiebidrag om de återgår till skolbänken.

Regeringen vill tillföra 18 000 utbildningsplatser, underlätta för unga att komplettera sina kunskaper och förbättra kontakten mellan skola och arbetsgivare genom lärlingsplatser och gymnasiala yrkesutbildningar.

Genom att föra en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik har alliansen garanterat en gynnsam ekonomisk utveckling även för pensionärerna. Fram till nu har skatten för pensionärer sänkts i tre steg, totalt 12,8 miljarder. För de ekonomiskt mest utsatta innebär pensionsskattesänkningen och höjningen av bostadstillägget, en förstärkning på drygt 200 kronor per månad.

Tillsammans med tidigare genomförda skattesänkningar kommer en genomsnittlig pensionär nästa år att ha cirka 600 kronor lägre skatt per månad än år 2006. Garantipensionärer har därmed i princip fått en extra månads pension om året.

Alliansregeringens budget fokuserar på offensiva framtidsinvesteringar. En historiskt ansvarsfull finanspolitik har gett Sverige utrymme att satsa på framtiden medan stora delar av vår omvärld behöver skära ner på grund av brist på ansvar. De fyra partier vi företräder är överens om hur en ansvarsfull, reforminriktad politik ska föras. Vi är eniga om hur vi tillsammans ska fortsätta att ansvarsfullt bygga ett starkare samhälle.

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M)

Ismail Kamil

riksdagsledamot (FP)

Solveig Zander

riksdagsledamot (C)

Mikael Oscarsson

riksdagsledamot (KD)

UNT 21/9 2012