Migrationsverket presenterade nyligen sin senaste prognos för antalet asylsökande – 23 000 personer väntas söka asyl i år och 29 000 nästa år. Det är för många tycker Moderaterna. Tobias Billström, partiets gruppledare i riksdagen, menar att siffrorna inte är förenliga med den strama migrationspolitik Moderaterna vill se: ”Vinner vi valet i höst, och får ett regeringsskifte, så kommer vi komma med ett paket åtgärder som ska hålla nere antalet asylsökande som kommer till Sverige”, säger han till Expressen.

Övriga allianspartier är säkert nyfikna på vad det kan tänkas betyda. För det är väl en ny alliansregering Moderaterna vill se efter valet? Och en regering fattar beslut kollektivt, migrationspolitiken är inget undantag. Så vad ska M:s åtgärdspaket innehålla? Vad är partiet berett att göra för att hålla nere antalet asylsökande?

En sak vet vi redan. Moderaterna vill att den tillfälliga asyllagen, som slutar gälla i mitten av nästa år, ska göras permanent. Det innebär alltså att tillfälliga uppehållstillstånd och begränsade möjligheter till familjeåterförening för krigsflyktingar, blir norm om Moderaterna får bestämma. Vad skulle det få för konsekvenser? Tja, förmodligen inte särskilt stora när det gäller antalet asylsökande.

Den hårda asyllagen har gjort det svårare för flyktingar att få en bra start i Sverige – tillfälliga uppehållstillstånd och familjesplittring är inte klok politik om man vill att nyanlända snabbt ska integreras i Sverige. Däremot har den tillfälliga lagen bara påverkat antalet asylsökande på marginalen.

Migrationsverket utgår i sin prognos från att gränskontroller och andra gränshinder i Europa ska finnas kvar samt att migrationssamarbetet mellan EU och Turkiet ska bestå. Det är nämligen dessa faktorer som gjort att betydligt färre söker asyl i Sverige i dag, jämfört med rekordåret 2015 då 160 000 personer sökte sig hit. Så länge EU låter Erdogan vara grindvakt åt Europa, och EU-länderna bygger murar mellan sig, kommer Sveriges asylregler inte vara avgörande för hur många som kommer hit.

Sannolikt är det därför något mer än att göra den tillfälliga asyllagen permanent som föresvävar Moderaterna när man lovar att hålla nere antalet personer som söker asyl i Sverige.

Vid partistämman i fjol fattade Moderaterna beslut om att verka för att Sverige och EU på sikt ska ersätta dagens system med individuell asylrätt med ett kvotflyktingsystem. Det är ett mycket långtgående förslag som skulle få allvarliga konsekvenser för den enskilde. Asylrätten finns till för att alla människor ska ha rätt till en individuell prövning. Det är individens behov – inte mottagarlandets – som är utgångspunkten.

I sitt Almedalstal lovade Ulf Kristersson att han enbart kommer att leda en regering som bedriver en ”ansvarsfull migrationspolitik”. Övriga allianspartier måste vara tydliga: slopad asylrätt är inte att ta ansvar.