Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali har lämnat partistyrelsen och slutat använda Twitter. Däremot fortsätter han att sprida sina synpunkter på världen via Facebook.

Balis beslut är resultatet av den politiska skandal som briserade under helgen och av ett snabbt ingripande från högre ort inom Moderaterna. Partiet har alltid velat framstå som ett parti som prioriterar Sveriges nationella säkerhet och som är klarsynt när det gäller ryska försök att påverka politik och debatt i andra länder. Balis agerande är i alla delar oförenligt med denna ambition.

Det som har hänt är alltså följande: Patrik Oksanen, ledarskribent inom Mittmedia-koncernen och en initierad bedömare av säkerhetspolitiska frågor med bäring på Ryssland, erbjöds via e-post från UD en intervju med en människorättsaktivist från det ockuperade Krim. På något sätt fick den högerpopulistiska nättidningen Nyheter Idag snabbt kunskap om erbjudandet och begärde ut mailkonversationen från UD. Nyheter Idag har välkända kopplingar till den ryska propagandakanalen RT (tidigare Russia Today).

Men Nyheter Idag skrev inget om mejlväxlingen utan skickade i stället över materialet till Hanif Bali. Denne skickade så ut en tweet som ifrågasatte Oksanens integritet, 18 minuter (!) efter att denne publicerat intervjun. Mejlväxlingen följde med. Oksanen skulle vara korrumperad eftersom han nappat på ett erbjudande från UD, i verkligheten en typ av tips som journalister ofta får och givetvis behandlar på det sätt som de själva finner lämpligt.

Moderaterna har anmält det inträffade till riksdagens säkerhetstjänst och till Säkerhetspolisen. Den uppenbara misstanken är att det förekommer signalspaning eller dataintrång från främmande makt mot UD, mot Oksanen eller mot Mittmedia. Till bilden hör att Oksanen tidigare (bland annat i Expressen 30/12 2017) påtalat hur Nyheter Idag och dess ägare Ilan Sadé ansluter sig till det ryska ”narrativet” i säkerhetsfrågor. Ilan Sadé är också ledare för ett nybildat högerparti med namnet Medborgerlig samling.

Som Oksanen konstaterade i Expressen så möts oförbätterliga stalinister och dagens högerpopulister i försvar för ryska försök att destabilisera de politiska systemen i Västeuropa. En del i detta är just att angripa medier och journalister på det sätt som Hanif Bali i samspel med Nyheter Idag nu har gjort.

Hanif Bali har suttit i riksdagen sedan 2010 och i partistyrelsen sedan 2015. Partiet har hittills låtit honom hållas, eftersom han antagits vara till någon sorts nytta genom att balansera på gränsen till vad som är acceptabelt. Nu har gränsen definitivt överskridits.

Ansvaret just nu är Moderaternas. Men det finns ingenting som säger att andra partier inte kan råka ut för liknande händelser. Vaksamhet behövs på många håll.

Håkan Holmberg

Politisk chefredaktör