Det kan bli svårt att bevisa att de sex centralasiatiska män som står åtalade för terrorrelaterade brott (tre för förberedelse och ytterligare tre för finansiering) verkligen är skyldiga. Det är bra att beviskraven är höga men det är också bra att de sex gripits och åtalats. Åklagarens gärningsbeskrivning pekar på många likheter med den terrordömde Rakhmat Akilov, inte bara för att fem av de åtalade också är uzbeker (den sjätte är från Kirgizistan) utan för det påstådda tillvägagångssättet.

En stor del av åtalet vilar på männens elektroniska kontakter med IS och IS-resenärer. I fallet Akilov kunde man med facit i hand se vad alla meddelandena betydde, längs vägen mot attentatet på Drottninggatan i Stockholm. I detta fall, utan ett fullbordat terrordåd, kan försvarsadvokaterna hävda att allt tal om att skicka pengar för att göra upp med ”de otrogna” var just bara snack i chattar på nätet. Pengar skickades också, men går det att bevisa att man visste vad de skulle användas till?

Till de tyngsta indicierna hör den stora mängd kemikalier som man likt Behring Breivik skulle kunna använda för att tillverka mycket kraftiga sprängladdningar. Att de skulle användas till ”byggverksamhet”, en av männen har tidigare arbetat som snickare i Sverige, verkar minst sagt inte troligt, särskilt inte som männen samtidigt införskaffat stridsselar, kommunikationsradioapparater, en gasmask och bajonetter. Men åklagaren måste bevisa att detta skulle användas till att begå ett terrorattentat.

Att ta bilder på T-centralen, Kungsgatan/Sveavägen och Mall of Scandinavia i Solna är heller inte straffbart. De åtalades planering av ett kommande ”bröllop” kan också vara just detta då en av männen har en vuxen son. Återigen verkar förklaringarna inte troliga, men det är åklagaren som har bevisbördan.

Journalisten Anna-Lena Laurén skrev i DN (2/10 2017) om ett kluster i staden Osj, på gränsen mellan Uzbekistan och Kirgizistan, under ledning av IS-predikanten Abu Saloh. Bland hans lärjungar fanns Rakhmat Akilov, liksom Saifullo Saipov som dödade åtta vid ett attentat mot halloweenfirande människor i New York 2017, och Akbarzjon Dzjalilov, självmordsbombaren i S:t Petersburg 2016.

De forna Sovjetrepublikerna i centrala Asien har förvandlats till en glömd del av världen, och till en grogrund för extremism. I Uzbekistan fanns omfattande terroristnätverk för 20 år sedan. De försvagades i och med den amerikanska invasionen i Afghanistan 2001 men väcktes till liv igen i samband med tillväxten av IS i Syrien och Irak.

Det är oklart vilka kopplingar de sex åtalade har i sina hemländer, men det står klart att Sverige är bättre förberett än för några år sedan, med mindre av naivitet och en bättre lagstiftning för elektronisk övervakning. Detta gäller oavsett om det blir en fällande dom i tingsrätten.