"Du är så jävla PK!” Har du fått detta kastat i ansiktet någon gång? Du ska inte vara ledsen.

PK, ”politiskt korrekt”, används ständigt som skällsord i den svavelosande, brunskimrande hatränna som bildas när högerextrema, rasistiska personer flockas kring kommentarsfälten på nätet.

De som hatar ”politisk korrekthet” avskyr alltså att alla människors lika värde konsekvent försvaras. Anti-PK klumpar ihop individer och kan till exempel döma samtliga födda i ett visst land efter fördomar och myter – eller efter enskilda personers agerande. Jag, som hävdar att alla människor är individer, och att mänskligheten samtidigt ingår i en djup, universell gemenskap, stämplas alltså som ”PK”.

Nu finns en möjlighet att fördjupa sig i detta ämne. PK heter utställningen, producerad av Forum för levande historia, som på Nationaldagen invigs i Fredens Hus på Uppsala slott. PK bygger på en undersökning kring ungdomars attityder till utsatta grupper i Sverige.

Vissa resultat är kanske mindre uppseendeväckande: Ju högre betygssnitt elever har, desto mer positiva är attityderna till homosexuella, muslimer, judar och romer. Och tvärtom. Samma förhållande råder kring föräldrarnas utbildningsnivå. Och flickor har betydligt mer positiva attityder än pojkar.

Här blinkar dock varningslampor. 73 procent (!) av eleverna anser att de fått lite eller ingen undervisning om Sveriges nationella minoriteter (samer, judar, romer, Tornedals- och Sverigefinnar). 56 procent säger detsamma om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 51 om nazisternas massmord på andra folkgrupper än judar (till exempel romer) samt 68 om svensk rasbiologi. Hallå skolan! Kan detta stämma?

Men om resultat och undervisning är viktiga för tolerans, så tycks miljön vara det avgörande. Där det är lugnt i klassrummet, och där lärarna uppmuntrar eleverna till kritiskt tänkande, har eleverna klart tolerantare inställning till utsatta grupper än i oroliga miljöer. Ju tryggare ungdomar, desto öppnare attityder, alltså. Inte konstigt.

Men resultatet borde vara en brandfackla i skoldebatten. Om kaos, mobbning och glåpord även bidrar till intolerans och rasism finns anledning att ta frågan om lugn och ro i skolan på dödligaste allvar.

Fredens Hus verksamhetschef Jesper Magnusson säger att han de senaste 12–18 månaderna noterat att elever plötsligt börjat uttrycka rasistiska åsikter helt öppet på lektionerna. Olyckligtvis räds många lärare att ta den nödvändiga diskussionen.

Förhoppningsvis kan utställningen PK hjälpa på traven. Förutom att föra en fördomsdagbok och testa sin tolerans kan man spela ”Your move”, ett innovativt kommunikationsspel av Andrea Hvistendahl, en av flera konstnärer som bidragit till utställningen. Spelet har bland annat använts för att låsa upp konflikter –i Bagdad!

Kalla det PK eller något annat. Intolerans skapar lidande. Hela vägen till avgrunden.