De olagliga bosättningarnas invånare skiljer sig från de första kibbutzernas idealister. Olustigt nog tycks många bosättare vara övertygade om att Jehova har lovat dem Judéen, Samarien och Galiléen och att Herrens ord väger tyngre än säkerhetsrådets i FN. Övergrepp och rena skövlingar i palestinska byar har blivit vanliga medan omvärlden och den israeliska rättvisan blundar med båda ögonen.

I början av juni 2009 höll den nytillträdde amerikanske presidenten Obama ett banbrytande tal i Kairo som ställde i utsikt en ny amerikansk politik mot den muslimska världen och lyfte fram palestiniernas rätt till en egen stat. I dag kan vi konstatera att Obamas vilja att bli omvald lägger en död hand över Palestinafrågan. Han har fullt upp med att klara de ekonomiska bekymren.

Att nu inför den stundande valrörelsen pressa fram israeliska eftergifter är otänkbart. USA kommer att på alla sätt försvåra ett erkännande av Palestina som en självständig stat.

Obama ansluter sig därmed till raden av amerikanska presidenter som tvingats konstatera att en israelisk premiärminister oftast har bättre kontakter och fler vänner i både kongressen och i representanthuset än han själv. Dessutom har Israel ett grundmurat stöd av alla kristna fundamentalister och av flera starka judiska påtryckargrupper, även om många judar i USA motsätter sig nya bosättningar.

Därför kommer de olagliga israeliska bosättningarna att fortsatt breda ut sig på Västbanken. Den processen har pågått sedan 1967, oavsett om förhandlingar med palestinierna pågått eller ej. Trots allt tal om att man är beredd att acceptera en tvåstatslösning, ser vi tydlig en israelisk politik som går ut på att steg för steg, sakta men säkert bygga bort förutsättningarna för en palestinsk stat på Västbanken. De platser man väljer stöder en sådan teori.

USA:s efterhand försvagade position tillsammans med den arabiska våren och inte minst Turkiets nya maktaspirationer håller på att stöpa om verkligheten i östra Medelhavet. Det öppnar för ny europeisk Palestinapolitik. Sverige bör tydligt ta ställning för ett erkännande av Palestina och driva den frågan inom EU. Om alla parters extremister inte än en gång skall driva Mellanöstern in i ett nytt stort krig, är det hög tid för oss att stå upp för ett mått av moral och anständighet.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.