Det påpekar Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap i Göteborg på Dagens Nyheters debattsida. Den som tror något annat får säga emot. Men frågan är vad en motreplik skulle bygga på. De jämförande studier som finns av europeiska partier av Sverigedemokraternas typ talar starkt för JHinnfors tes.

Förklaringen är att dessa partier varken är enkla missnöjespartier eller enfrågepartier utan hör hemma i en idévärld som innehåller betydligt mer än bara ovilja mot invandring. Oviljan är principiell och har ingen egentlig beröringspunkt med den oro för kostnader och andra svårigheter som vanliga partier kan uttrycka.

Det betyder i sin tur att den konflikt mellan liberala grundvärderingar och de högernationalistiska som bär upp SD:s politik också i hög grad gäller SD och Moderaterna. Att många moderata aktivister inte vill erkänna detta är en annan sak. De räknar mandat och väntar sig samsyn om skattesatser. Andra representanter för partiet resonerar dock helt annorlunda.

Ett exempel är reaktionerna inom sidoorganisationen Öppna moderater, som vänder sig till hbtq-personer, mot M:s samverkan med SD i Hörby och som lett till att Sverigedemokraten Stefan Borg blivit partiets förste kommunstyrelseordförande. Borg har gjort grova homofobiska uttalanden och länkat till en antisemitisk blogg – sådant som ligger i farans riktning när det handlar om många av SD:s lokala företrädare. Men det är inte allt.

Patrik Oksanen, ledarskribent i tidningarna i Hälsingland, har i dagarna visat hur Stefan Borg omfattar en världsbild som på punkt efter punkt motsvarar den som sprids av rysk propaganda. Grova osanningar om svenska samhällsförhållanden varvas med förnekanden av att Assadregimen i Syrien använt kemiska vapen och misstänkliggöranden av svenska myndigheter med anknytning till Totalförsvaret. I stället för Europadagen den 9 maj hyllas den sovjetiska Segerdagen (samma datum) med dess konsekvenser för Baltikum och Östeuropa.

Det handlar om standardinslag i propagandan från den statliga ryska kanalen RT. Men det är anmärkningsvärt att en ledande företrädare för ett parti som påstår sig vara ”Sverigevänligt” aktivt sprider innehållet. Och det är inte fråga om oväsentliga småsaker utan om en verksamhet som pågått intill helt nyligen och som på många sätt är definierande för hur många inom SD ser på världen.

Som Oksanen konstaterar: Kommunerna kommer att få en allt viktigare roll när totalförsvaret nu ska återuppbyggas. Och i alla kommuner finns samhällsviktiga funktioner som måste fungera i kris. Då är det inte likgiltigt vilka intressen som en kommunstyrelseordförande identifierar sig med. Moderaterna har samma ansvar som andra för att gränsen kan hållas

Håkan Holmberg