Ordningsvakter ska öka tryggheten, inte minska den.

De har en grundutbildning på två veckor. En intervju, ett fystest och ett språktest är inträdeskrav. Vakterna får inte använda mer våld ”än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften”. Men hur identifierar och hanterar de uppgiften? Är utbildningen tillräcklig? Att vakter täcker upp mer och mer för Polisen är en olycklig utveckling. Men nu sker detta, och frågan är om utbildningen räcker.

Samma vakter som nyligen använde våld mot en höggravid afrosvensk kvinna, på väg till sjukhus för undersökning med sitt lilla barn, har utmärkt sig tidigare för våld mot resenärer.

Dagens Nyheter publicerar en filmupptagning från en händelse i maj 2018. Kvinnan Anja Moisander Hamdi och hennes man Abdelsamad Hamdi, hade varit ute med vänner. Det hela började med att Abdelsamad Hamdi blev stoppad av vakter, trots att han hade SL-kort. När hustrun protesterade mot att de puttade på hennes man fälldes hon enligt sällskapet av en vakt som tog strypgrepp på henne. Vännerna ingrep för att hindra mer våld, men vakten slog kvinnan i huvudet med batong. Någon tog batongen, men vakten slog då kvinnan i ansiktet med handen. Sällskapet låses in i olika utrymmen, varvid en vakt, enligt kvinnan själv, tog henne om halsen, slog huvudet i dörren och väste ”du ska få, din jävla slyna”. En av männen berättar att han blev instängd i ett soprum och slagen med batong. Efteråt hade han tre brutna revben. Alla offren mår dåligt än i dag.

Anja Moisander Hamdi uppfattade att vakterna gav sig på just hennes man för det utländska utseendets skull.

Vid ett annat tillfälle, redovisat i Kalla Fakta på TV4, ingrep vakter mot en man med ursprung i Mellanöstern som själv föreläser om rasprofilering för polisen. Han påstods ha plankat, fast han hade SL-kort. Trots att han förhöll sig lugn blev situationen snabbt upptrissad och hotfull.

Vi ska inte döma någon i förväg. Men utöver vissa specifika situationer ser det ut att finnas oroande mönster som måste granskas.