Hur många barn har utvisats till Kabul sedan 2015? Bara för att Socialstyrelsen räknat fel?

Barn som påstås ha hittat på sin ålder har av svenska staten fått – en påhittad ålder. Hur framställdes det när de ”erbjöds” undersökning med en vansklig metod utförd på felräknat underlag? Här får du chansen ätt mäta din knäled, men tar du den inte skriver vi upp din ålder till 18 år. Ändå.

Socialstyrelsen vill nu inte längre använda sina gamla siffror som stöd för åldersbedömning med magnetkamera. Myndigheten medger att den inte har varit tillräckligt noggrann. Att man jämfört äpplen med plommon. Inte utgått från tillräckligt många vetenskapliga artiklar. Studier som egentligen inte heller gick att väga ihop. Man borde ha studerat frågan mer. Ja, riskerna för felbedömning har varit ”oklart redovisade”, enligt Socialstyrelsen själv.

Att Socialstyrelsen räknat fel har påpekats av statistikprofessorerna Johan Bring, Uppsala universitet, och Lars Rönnegård, Dalarnas högskola. SvD 27/2 redogjorde de för ”häpnadsväckande misstag och felaktigheter” i de beräkningar som var centrala för valet av metod för medicinska åldersbedömningar. Enligt deras beräkningar riskeras var femte 17-åring att felklassas med knämetoden. Samtidigt var risken att klassa 18-åringar som barn 50 procent.

Men. Rättsmedicinalverket kommer ändå att fortsätta precis som förut. Trots att det tidigare hänvisat till Socialstyrelsens felaktiga rapport. Och trots att dess representant säger till SvD (22/11) att det är ”otroligt svårt att räkna fram några risksiffror eftersom vi inte vet vilka åldrar som de som gjort åldersbedömningarna representerar”.

Åldersbedömningarna är fatala. Lägg därtill att Migrationsverket enligt SVT:s granskning lägger störst vikt på röntgenmätningarna, som enligt reglerna skulle komma i sista hand i den samlade bedömningen, och bortser från socialtjänstens och sjukvårdens bedömningar.

Unga flyktingar behandlas fel av Sverige. Det finns bara en åtgärd: amnesti.