Man ska inte jämföra äpplen och päron, heter det. SCB:s stora partisympatiundersökning i maj, som presenterades på tisdagen, ska alltså jämföras med motsvarande undersökning för ett halvår sedan. EU-valet sker till en helt annan församling, vilket också SCB påpekade när drygt 9 000 slumpvis utvalda väljare ringdes upp. Ändå påverkas man. Partiledarna syntes överallt i EU-valsdebatten och KD-ledaren Ebba Busch Thor fick exempelvis stå till svars för Lars Adaktussons röstande i abortfrågan.

I det sistnämnda fallet hann man kanske inte påverkas. DN publicerade sin granskning 22/5 och SCB-intervjuerna gjordes under perioden 29/4-28/5. Kristdemokraternas valresultat 26/5, 8,6 procent, blev också något av en besvikelse, medan Moderaterna gjorde motsvarade skutt åt andra hållet. I SCB-mätningen, däremot, går KD fram med hela 7,6 procentenheter sedan november, långt mer än en fördubbling av väljarstödet. Nettoinflödet kommer i första hand från M (3,3) och SD (1,9).

Inrikespolitiskt är givetvis januariavtalet det viktigaste som inträffat mellan mätningarna. Man kan konstatera att tre av de fyra januaripartierna tappat sedan november, men inte anmärkningsvärt mycket. Liberalernas kamp på fel sida om fyraprocentsspärren kan också sättas i samband med det stundande partiledarbytet. Miljöpartiets uppgång, med en dryg procentenhet, var kanske mindre än väntat då man legat lågt i diskussionerna om avtalet samtidigt som klimatfrågan stigit i betydelse (Greta-effekten?).

Blockpolitiken lär vara död, men diskussionen om tänkbara regeringsunderlag kommer att intensifieras under de kommande tre åren. I det nya politiska landskapet går det för närvarande bäst för högerkonstellationen M, KD och SD som samlar 46,1 procents stöd i SCB-mätningen. De fyra januaripartierna följer därefter (43,8) medan de gamla blocken får 41,9 procent (de rödgröna) respektive 39,6 procent (alliansen).

Januariavtalet kommer att prövas allt eftersom de 73 punkterna ska bli verklighet. Hotet mot C och L är i första hand att punkterna i avtalet inte genomförs. Hotet mot S är i stället att de genomförs till punkt och pricka. Liberalernas partiledarval om tre veckor kommer att få stor betydelse. Stefan Löfven håller andan, och hoppas på Erik Ullenhag?

Liberalernas interna diskussion om inriktningen sker inför öppen ridå under juni månad. I Centern har enigheten utåt varit större, Annie Lööf anses ha valt rätt väg. Men glädjen efter EU-valet lade sig snabbt. Ned från 8,6 procent till knappt sju i SCB-mätningen och frågorna kommer att komma även i C. Är det rätt att ses som ett stödparti till S, att vara det näst mest gröna och näst mest liberala partiet i ett samarbete? Var det rätt att rädda Annika Strandhäll? Väljarna kommer att ge sina delsvar i god tid före valet 2022.