Den kritik som framförs mot mitt sätt att uttrycka mig på Facebook är befogad då jag har uttryckt mig klumpigt. Jag vill därför be om ursäkt.

Min avsikt har inte varit att kritisera islam som religion, utan extremism i dess olika former.

Min ansats har varit att uppmärksamma hotet mot det öppna demokratiska samhället från bland annat IS-terrorister, extremister och kriminella.

Att de utsätter samhället för stora påfrestningar tycker jag inte tas om hand på ett tillräckligt seriöst och adekvat sätt. Min oro för jämställdhet, frihet och det öppna demokratiska samhället är äkta.

Anna-Lena Söderblom

Svar:

Jag tackar för det förtydligandet! Alla - politiker eller ickepolitiker - kan i stundens hetta uttrycka sig på ett sätt som är över gränsen. Det går ofta snabbt i sociala medier. Jag tvivlar inte en sekund på att Söderbloms oro för religiös extremism är äkta. Den oron hoppas jag att hon och andra politiker använder konstruktivt. Det finns som sagt exempel på när föreningsbidrag har delats ut till antidemokrater, exempel på moskéer som bjudit in våldsbejakande islamister, ”moralpoliser” som trakasserar kvinnor och en rad andra problem.

Säpo har sedan ett bra tag pekat ut den våldsbejakande islamismen som det största terrorhotet. Antisemitism ska givetvis bekämpas, oavsett varifrån den kommer. Man ska också kunna kritisera religion, det finns suror i Koranen - och skrivelser i andra religiösa skrifter - som man bör ifrågasätta. Religioner får tåla såväl kritik som karikatyrteckningar.

Men ingenting blir bättre av att man anklagar och misstänkliggör oskyldiga muslimer. Det är osakligt, fördomsfullt och farligt. Seriösa politiker och partier inser det. Söderbloms ursäkt är välkommen.

Sakine Madon