Vad betyder det? Vänsterpartiets förstamajtåg i Umeå genomfördes tillsammans med organisationerna Revolution och Kommunistiska partiet, tidigare känt som KPML(r). Partiledaren Jonas Sjöstedt anser att lokalavdelningen ”gjort ett misstag”. Det är i så fall ett misstag som få andra partiers lokalföreningar skulle kunna göra sig skyldiga till.

Men vad betyder egentligen Umeåavdelningens förklaring? Man delar ”samhällskritik” med två organisationer som vill avskaffa den parlamentariska demokratin och som håller öppet för våldsanvändning. Är det denna kritik mot det demokratiska statsskicket som man delar? Eller hör det demokratiska systemet inte till samhället?

De två ytterkantsgrupperna har därtill en historia. Kommunistiska partiet uppstod som en utbrytning ur den så kallade Kina-vänstern 1970. Man föredrog enkelt uttryckt Stalin framför Mao. Mot slutet av 70-talet slog man in på en tydligt sovjetvänlig kurs. Kommunistregimernas fall 1989 beklagas uttryckligen. Förebilderna i dag är Kuba och Nordkorea.

Till (r)-arnas dödsfiender hörde, i konsekvens med Stalins politik, de olika grupperingar som höll på den utstötte Lev Trotskij. Trotskij mördades i exil i Mexiko 1940 av en sovjetisk agent, med en ishacka. KPML(r):s tidning Proletären delade länge symboliskt ut Månadens ishacka till partiets fiender. Det pikanta nu är att den andra ytterkantsgruppen i Umeå just är en trotskistisk gruppering (det finns flera). Ishackan är tydligen tills vidare undanlagd i partiarkivet – hos båda partierna.

KP:s partiprogram upplyser oss om att man ”varken utesluter eller förutsätter flerpartisystem” och beskriver den politiska ordning som ska uppstå efter revolutionen som ”proletariatets revolutionära diktatur”. I framtiden kommer stat och lagar, domstolar och polis, marknader och konkurrens att försvinna och den eviga harmonin infinner sig. Löftena från Revolution är inte sämre – på hemsidan får vi veta att pengarna ska försvinna. Allting ska, enligt båda partierna, fördelas rättvist med hjälp av ”helt nationaliserad planerad ekonomi” (Revolution) som på något sätt ska samexistera med spontant beslutsfattande genom ”arbetarråd” vilkas beslut omedelbart verkställs, utan förvaltning och byråkrati.

Jaha ja. En lätt och evig sommarbris i stället för den verklighet där solsken eller vackert snöfall växlar med regn, blåst och frostnätter. Så fint. Och så praktiskt om man inte vill ge sig in i närmare beskrivningar av den politiska ordning som man måste låsa fast sig vid för att folket inte ska kasta ut revolutionärerna från makten.

Demokrati eller inte demokrati är ingen liten sak. Och vill man ersätta det parlamentariska systemet med ”revolutionär diktatur” så betyder ju det att styrelseskicket är en viktig del av samhället. Och att man föredrar diktaturen.