Nu bjuder i stället hela alliansen in Stefan Löfven till samtal. Han får svårare än Lööf och Björklund att avstå. Det var ju blocköverskridande samarbete som Löfven sade sig vilja ha. Och alliansens tolkning av detta är att hela alliansen söker samarbete med S.

Allt handlar givetvis om positionering inför de samtal måste följa så fort som det definitiva valresultatet – och den definitiva mandatfördelningen – fastställts. Om det händer i dag, onsdag, eller någon dag längre fram vet vi ännu inte helt säkert.

Men för dagen kan i alla fall två saker sägas. Den ena är att Socialdemokraternas försök att lösgöra C och L från allianssamarbetet inte lett till något. Den andra är att Sverigedemokraternas dröm om att lösgöra M och KD från alliansen inte heller har lett till något. Alliansen håller ihop, precis som de fyra partiledarna har sagt att de tänker göra.

Det markeras också av att allianspartierna skriver i Dagens Nyheter att de tänker presentera en gemensam talmanskandidat och att de vill ha en statsministeromröstning så fort som riksdagen samlats den 24 september, och omedelbart efter talmansvalet.

Ska Löfven tacka nej till kaffe hos alliansen så måste han ha ett skäl. Möjligen försöker han då hävda att man inte kan tala med partier som är beredda att låta SD få presidieposter i riksdagens utskott. Och alliansen kommer då att svara att detta bara är en konsekvens av riksdagens allmänt accepterade spelregler och inte innebär att man gör upp om politikens innehåll.

Vad man än säger utåt så måste man tala med varandra. Och kaffe kan man mycket väl bjuda på bakom stängda dörrar.

Håkan Holmberg