Vad händer härnäst?

Det vet vi kanske inte förrän efter årsskiftet. Men när Stefan Hanna till UNT säger att han avser att sitta kvar som kommunalråd trots uteslutningen så kan man vara ganska säker på att en sådan utveckling är otänkbar.

Kommunalråd är ett tungt uppdrag och de som ska vara kommunalråd utses av de valda ledamöterna i kommunfullmäktige. För att en politiker ska kunna komma ifråga för ett sådant uppdrag krävs naturligtvis stöd från ett eller flera partier. Att Stefan Hanna, som utesluten ur sitt hittillsvarande parti, skulle kunna sitta kvar som kommunalråd förefaller alltså helt osannolikt. Det rimliga är i stället att Centern utser en annan person. Däremot kan Hanna sitta kvar som så kallad vilde i kommunfullmäktige.

Inte heller spelar det någon roll att han fått många personröster och alltjämt har stöd av en del av Uppsalas centerpartister. Personvalet äger rum inom partisystemets ramar. Och uteslutningsbeslut kan enligt Centerns (och säkert alla andra partiers) stadgar bara fattas av partistyrelsen. Besluten gäller givetvis hela vägen ner i partiorganisationen.

Däremot kan Stefan Hanna förstås bilda ett eget parti. Så gjorde ett uteslutet kommunalråd i Göteborg. Men det är väl inte troligt att ett sådant parti skulle innehålla fler fullmäktigeledamöter än Stefan Hanna själv.

Vad som än händer i övrigt så lär Centern alltså snart utse ett nytt kommunalråd i Uppsala.

Håkan Holmberg