Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor tar sig alltmer en ton som är kall, hård och nedlåtande. Hon kallar den ”kristen grund”.

”Det uppstår inte någon kreativ kreol som liberalerna drömt om”, hånar Busch Thor i ett av sina grovt generaliserande uttalanden om människor i förorten, som hon anser ”liknar mer en avsaknad av kultur”.

Man ryser av sådant människoförakt. För det första, folk i förorten är väl som folk är mest. Begåvade, slarviga, flitiga, lata, skötsamma, kriminella, absolutister, knarkare. Det finns alla sorter, som överallt. Här bor entreprenörer, hantverkare, forskare, barnskötare, konstnärer. För det andra, chansen ökar att det går bra för individer om samhället ger förutsättningarna. För i socioekonomiskt utsatta områden finns synliga problem av olika grad. Så har det alltid varit. Desto farligare med grova förenklingar.

Busch Thor skriver i Expressen (20/4) att alla fri- och rättigheter som vi värnar i Sverige har ”formats i samhällen på kristen grund”: yttrande-, förenings- och religionsfrihet. Rättsstat och demokrati. Till och med individualismen, jämställdheten och den sexuella frigörelsen! Hon drar alltså likhetstecken mellan ”kristen grund” och mänskliga rättigheter. Grunden för fri- och rättigheterna i, bland annat, Sverige.

När de mänskliga rättigheterna, MR, skrevs var själva poängen att de personer som formulerade texten kom från skilda kulturer och religioner: Kina, Libanon, Filippinerna, Indien med flera. Det gav MR dess starka legitimitet. MR föranleddes närmast av ett folkmord i ett kristet land, Tyskland, och hade betydelse för att kristna länders koloniala förtryck fasades ut.

De tillåtande lagarna i länder som i dag värnar individens frihet är snarast resultat av sekularisering.

Påvens uttalanden i fjol, att homosexuella ska ha psykvård och att abort är som att ”hyra yrkesmördare”, är kristen grund för någon miljard. Frikyrkor i Brasilien stödde valet av Bolsonaro, kallad rasist, sexist och homofob. Mötet 5/4 i Bogotá med ”Politiskt nätverk för värderingar”, där KD:s Lars Adaktusson var talare, samlade abortmotståndare och personer som ser homosexualitet som en sjukdom. Bland annat högerkristna amerikanska politiker.

Forskaren Magnus Hagevi har visat att antalet svenskar som kallar sig kristna minskar över tid, medan de som säger sig stå för ”kristna värden” ökar markant. Detta, anser han, kan tolkas som att de ”kristna värdena” framför allt är ett slagträ mot muslimer. I så fall, skriver DN:s ledare (18/4), träffar slaget den egna pannan, med en dov smäll.

”Kristna värden” blir ett signum för typiskt icke-kristna värderingar: intolerans, främlingsfientlighet, chauvinism.

Detta på grund av farlig okunskap.