Efter en tids stiltje diskuteras nu bibliotekens framtid igen, på DN Kultur. Nacka kommun vill låta privata entreprenörer lägga bud på biblioteksverksamheten. Även i Stockholms stad diskuteras framtiden för biblioteket i Hammarby sjöstad med parollen ”vi har råd med egna böcker”. Vänsterdebattörer förfasar sig naturligtvis över allt detta.

Newsmills vd PM Nilsson bidrar med ett exempel från just Nacka: ”Det stora privata biblioteket Dieselverkstan har snabbt fått samma roll i kulturbranschen som S:t Görans sjukhus tidigare fick i sjukvården: det fungerar bättre, personalen trivs, allmänheten uppskattar verksamheten och de socialistiskt lagda traditionalisterna är skräckslagna.”

Det är sant att vänstern de senaste 20 åren förfasat sig över allt som hetat konkurrensutsättning av offentlig verksamhet (”privatisering” är slagordet).

Även över det som bidragit till att avsevärt höja kvaliteten och öka valfriheten inom skola, vård och omsorg, liksom inom en rad övriga verksamheter som telefoni, energi och kommunikationer. Kanske har man därmed förverkat sin rätt att förfasa sig?

Eller så är det så enkelt att man ibland har rätt, att allt inte lämpar sig för konkurrens mellan privata och offentliga aktörer. Bilprovningen är ett exempel, biblioteken ett annat. Precis som vänstern har sina dogmatiker har högern sina. Vissa kommuner i Stockholmsområdet har inte alltid utgått från medborgarnas bästa, utan från att det privata är någonting gott i sig.

I Uppsala kommun pressades biblioteken tillbaka under kommundelsreformen för omkring tio år sedan. Ett flertal av de 14 kommundelarna hade svårt att få ekonomin att gå ihop då man var tvungen enligt lag att erbjuda skola, äldreomsorg och sociala insatser.

Blickarna riktades snart mot barnens fritidsgårdar och mot biblioteken. Denna service var nämligen frivillig. Öppettiderna minskade och vissa enheter fick slå igen.

Sedan dess har biblioteken lämnats ifred och kunnat utvecklas i någorlunda lugn och ro. Värdet av biblioteket som mötesplats har framstått med all önskvärd tydlighet och utlåning av böcker är i dag bara en av många verksamheter.

Gottsundabiblioteket har öppet nio timmar per dag under hela nyårsveckan (utom på nyårsafton). Biblioteket erbjuder också datorer, läsecirklar, läxhjälp, föreläsningar, mötesplatsen Samtal pågår, konstutställningar, samhällsinformation, juridisk rådgivning och en omfattande barnverksamhet. Ett antal olika språk finns representerade vad gäller tidningar, tidskrifter och information.

Det är svårt att tänka sig en upphandling av hela Gottsundabibliotekets verksamhet. Den lämpar sig helt enkelt inte för prissättning. Kvaliteten är också svårmätbar. Hur mäter man att invånarna mår bättre, att de har någonstans att ta vägen och att de i lugn och ro kan få utveckla det som behöver utvecklas? Biblioteken är i dag en fredad zon och bör så förbli. Så håll tassarna borta!