Försöken att påverka resultatet av dagens val i Sverige har varit många. Under augusti ökade antalet botar (falska robotkonton) på sociala medier med mellan 40 och 100 procent, enligt FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Det handlar framför allt om att förmedla en bild av Sverige som bygger på påhittade händelser, och om att försöka polarisera den svenska debatten.

Flera partier uppger också att de utsatts för påverkan av sina valrörelser, främst genom riktade överbelastningsattacker mot hemsidorna och spridande av falska uppgifter. Säkerhetspolisen (Säpo) ser också en ökning av antalet aktiviteter som syftar till att påverka förtroendet för valet. ”Men vi ser ingen omfattande påverkanskampanj som lanserats mot Sverige”, säger Linda Escar, biträdande enhetschef på Säpo, till tidningen Ny Teknik.

När vi går till vallokalen i dag ska vi vara uppmärksamma, men inte oroliga, enligt Valmyndigheten. Det förekommer alltid incidenter under själva valproceduren, det vanligaste rör antagligen valsedlarna som kan flyttas eller tas bort för vissa partier. Vissa röstande kan också råka ut för påverkan, av medföljande anhöriga eller av andra i eller utanför vallokalen.

”Om du ser något som inte går rätt till i en vallokal ska du i första hand prata med röstmottagare på plats i vallokalen. I andra hand ska valnämnden i kommunen kontaktas. Om du ser något som misstänks vara valfusk, det vill säga att någon medvetet försöker manipulera valresultatet ska detta polisanmälas” skriver Valmyndigheten på sin hemsida (val.se) och tillägger att det är ett brott att försöka förhindra eller förvanska resultatet av ett val.

Risken för fusk vid räkningen av röster är minimal. Valsedlarna räknas manuellt på många platser, med full insyn från allmänheten. De sparas och kan räknas om vid behov, om tveksamheter har uppstått. Det svenska valsystemet är robust och de största påverkansriskerna råder före själva valet. Valdagen är fredad, en högtidsdag så som det ska vara i en demokrati.