Trots obligatorisk sexualundervisning, brist på skuldbeläggande av ungas sexualitet och ett frisinnat samtalsklimat dras Sverige med anmärkningsvärt höga abortsiffror. Fler aborter genomförs här per 1 000 kvinnor än i något annat västeuropeiskt land.
"Vi föreslår därför att skolhälsovården bör finnas i skolans lokaler (...) och att kondomer och dagen-efter-piller bör kunna delas ut till de elever över femton på högstadiet och i gymnasiet som så önskar", skriver regeringens utredare Anders Milton på DN Debatt (15/6).

Men vänta lite, backa bandet. Milton föreslår alltså att det ska bli ännu enklare att få tag på dagen-efter-piller? Enklare än att traska några kvarter till Apoteket och betala 146:50, eller få ett piller utskrivet alldeles gratis på närmaste ungdomsmottagning?
Vi har konstaterat att de svenska abortsiffrorna redan nu är skyhöga. Genom att dela ut vad som i praktiken är tidiga abortpiller som om det vore godis, ökar snarare än minskar tonåringars ansvarsfrihet vid oskyddat sex. Ytterligare ett starkt argument mot gratis dagen-efter-piller i skolan är spridningen av könssjukdomar. Varken p-piller eller dagen-efter-piller, enbart kondom, skyddar mot dessa.
Vi bör fråga oss om inte den negativa abort- och könssjukdomstrenden handlar mer om attityder än vad vi tidigare trott. Under min egen högstadietid på 1990-talet upplevde jag inte att det största trycket på en tidig sexdebut kom från kompiskretsen. I skolkorridorerna handlade det snarare om det motsatta - att inte få dåligt rykte. I stället var det skolan, RFSU och diverse kampanjgrupper som översköljde oss med avancerade sexbroschyrer vid varje tänkbart tillfälle (även när man haltade in till sjuksyster med en stukad fot). Mitt 13-14-åriga jag grubblade ännu över den rätta kysstekniken. Hetsen var påtaglig.

Men en värdefull lärdom fastnade, och den tål att upprepas i dag: är man inte mogen att ta ansvar för sexuallivets konsekvenser, är man inte heller mogen att ha sex. Större tillgång till dagen-efter-piller kan aldrig vara lösningen på det egentliga problemet, det vill säga en bristfällig kondomanvändning och nonchalant inställning till de högst reella riskerna. I stället sänder det signalen: ungdomar, nu är det enklare än någonsin att ha oskyddat sex.