I torsdags meddelade Världshälsoorganisationen WHO att mässlingen fått ett starkare grepp om Europa. Fyra länder – Albanien, Grekland, Storbritannien och Tjeckien – har för första gången sedan kartläggningen började 2012 blivit av med sin status som mässlingsfria. Dock uppnådde Österrike och Schweiz den statusen.

Under första halvåret i år rapporterades över 90 000 fall av mässling i Europa. Ökningen började enligt WHO under 2018, mycket av den hänförlig till ett stort utbrott i Ukraina. Under hela året rapporterades 85 000 fall i Europa. Det är en oroande utveckling.

Globalt sett är mässling en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. Sveriges utbyggda vaccinationsprogram har dock hållit viruset stången. 97 procent av landets tvååringar är fullt vaccinerade mot MPR, alltså mässling, påssjuka och röda hund. De senaste åren har dock vaccinationsmotståndet härjat.

I västra Sverige höll föräldrar för två år sedan mässlingspartyn för att medvetet smitta sina barn så de slapp vaccineras. Visserligen immuniseras barnet vid smitta, men metoden är ändå dum. Vaccinet är väl beprövat. Och komplikationerna är så pass allvarliga för små barn att det kan räknas som misshandel att med uppsåt exponera dem för viruset.

Ett halvår efter partyt drabbades Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg av ett stort utbrott där 28 personer insjuknade. Hälften var vaccinerade. Den andra halvan var de som överförde viruset på andra.

Det måste finnas gränser för var ansvaret gentemot andra börjar. Italien lagstiftade i våras om att skolelever inte får komma till skolan utan intyg på vaccination. Föräldrar med ovaccinerade barn får böta 500 euro. På kort tid ökade vaccinationsgraden från runt 80 till 95 procent, den nivå som krävs för att skydda befolkningen mot stora utbrott.

I Sverige har inget skett i fråga om straffansvar för att medvetet utsätta andra för exempelvis mässling. Det starka folkliga stödet för det allmänna vaccinationsprogrammet samt att barnkonventionen blivit svensk lag talar för att sanktioner skulle accepteras. Särskilt när mässlingen grasserar på kontinenten.

Gustav Juntti