Nej, detta är inte SvD:s uppfattning. Ingenting liknande har någonsin uttryckts på tidningens ledarsidor. Gudmundsson skriver på sitt Twitterkonto – och har naturligt nog dragit på sig en mängd kritiska kommentarer.

En av dem som reagerat är Alex Voronov, politisk redaktör i Eskilstuna-Kuriren. Det är lätt att förstå varför. Alex Voronov är en av landets främsta kännare av Ryssland och den tidigare Sovjetunionen. Det beror till stor del på att han är född där. Samtidigt har han en afrikansk bakgrund, från Uganda. För personer som ser invandring som ett hot mot ”nationen” är naturligtvis Alex Voronov ett klockrent exempel på människor som bör betraktas som ett hot. Inte för något de gör eller tycker, utan för att de existerar.

Att använda uttryck som ”nationens undergång” är inte vilket slarvigt sätt att formulera sig som helst. Gudmundsson tycktes ta det som ett obestridligt faktum att en halv miljon flyktingar om året under överskådlig framtid kommer att ta sig till Sverige. Allt talar för att siffran är helt orimlig, men att stora flyktingströmmar på kort sikt kommer att medföra stora påfrestningar förstår alla. Det är svårt att finna tak över huvudet åt så många, att organisera svenskundervisning och behandla asylansökningar i den takt som behövs.

Men ”nationens undergång”? Alla tidigare flyktingvågor har efter en tid absorberats i landet, de som kommit hit har fått jobb, betalar skatt och bär upp viktiga samhällsfunktioner. Vi ska vara glada över att människor söker sig hit. Det är ett högt betyg till Sverige som land och i sista hand en förutsättning för fortsatt ekonomisk tillväxt och välfärd. Är detta ”nationens undergång”?

Uttrycker man sig på detta sätt så ansluter man däremot, avsiktligt eller oavsiktligt, till föreställningen att mänskligheten kan indelas i ”nationer” som alla har sina speciella egenskaper och alltid har bott på samma ställen där de bor nu. Tror man det så är förstås varje etnisk minoritet ett problem och varje folkförflyttning utöver de rent marginella ett hot, eftersom blandningen av människor blir en annan än vad den förut varit.

Att denna föreställning är i alla delar felaktig spelar ingen roll. Också grova vanföreställningar får konsekvenser för dem som verkligen tror på dem.

Ordet ”undergång” ansluter på samma sätt till den retorik om ”inbördeskrig” och annat i samma stil som de senaste veckorna börjat spridas i större omfattning än tidigare. Ord betyder något. Den som tror att det pågår ett inbördeskrig, där nationens överlevnad eller undergång står på spel, kan också dra slutsatsen att våld – eller mordbrand – är berättigat. Sådan retorik bör inte föras vidare.

UNT Ledare