Folk med fördelaktiga personligheter – se där de kriterier som Italiens hälsominister Giulia Grillo tycker ska gälla för att sitta i landets främsta expertgrupp för hälsofrågor.

Consiglio Superiore di Sanitá, Högre allmänna hälsorådet eller CSS, har som uppgift att granska förslag till råd till landets myndigheter i frågor som gäller medicinsk vetenskap. Bland medlemmarna finns ett antal av Italiens ledande forskare inom specialiteter som genetik, gynekologi, immunologi och patologi, sammanlagt 30 personer. De utses normalt på tre år, men Giulia Grillo har nu avskedat alla, trots att flera bara hunnit sitta ett år i rådet.

Skälet är uppenbart politiskt. Italiens regering består av två populistpartier, Lega och Femstjärnerörelsen. Grillo tillhör den senare, men båda partierna har snarlika åsikter om medicinsk vetenskap: de avvisar den, konsekvent och kategoriskt.

Italien drabbades för inte så länge sedan av en dödlig mässlingsepidemi och den dåvarande regeringen införde ett krav på vaccinering av alla skolbarn mot tio olika sjukdomar. Försummade familjerna att vaccinera sina barn så skulle barnen inte heller få börja skolan.

Det var drastiskt, men förklaras enkelt av att det krävs en viss ”kritisk massa” för att vaccinering, till exempel mot mässling, ska få avsedd effekt i befolkningen. Regeringen har ett ansvar för att förhindra spridning av svåra sjukdomar. Vaccinering kan därför inte vara en privatsak – alla eller nästan alla måste vara med.

Femstjärnerörelsen gick till val på att ”reformera” vaccinationslagen. Hela konceptet med vaccin är enligt partiet ett knep av de skumma läkemedelsföretagen som bara vill tjäna pengar. Vaccinering försämrar, anser partiets tänkare, barnens immunförsvar. Å andra sidan stöder Femstjärnerörelsen, enligt Svenska Dagbladets Ida Vanhainen, en ”mirakulös” stamcellsbehandling som experterna anser är ett rent bedrägeri.

Oron i Italien är stor för att populistregeringen ska sänka både vaccinationer och andra behandlingar som är viktiga för människors hälsa och ersätta dem med diverse hokus pokus utan vetenskaplig evidens. Konsekvenserna kan bli allvarliga, inte bara i Italien, eftersom epidemier givetvis lätt sprids över gränserna. Det är lätt att tänka på de katastrofala konsekvenserna i Sydafrika när dåvarande presidenten Thabo Mbeki avvisade vetenskapligt grundade analyser av aids-epidemin och på allvar ansåg att bromsmediciner borde ersättas av rödbetsjuice.

Alla vet att populister spelar på rädsla och okunnighet om invandring. Men det är bara en del av budskapet. Attacker mot forskning och vetenskap ingår nästan alltid i paketet. Den skada som uttalat kunskapsfientliga partier kan åstadkomma kan bli stor och långvarig.

Håkan Holmberg