En tonårskille togs på bar gärning när han snattade fikabröd. I stället för att be om ursäkt drog han vapen mot butikspersonalen.

Polisen i Rinkeby lade efter händelsen ut ett videoklipp där Christoffer Bohman, lokalpolis i Järva, berättar om det inträffade och ber allmänheten att tipsa polisen om vapen. Klippet spreds snabbt i sociala medier. Förekomsten av vapen är farlig, både för ungdomarna som dras in i kriminalitet och för laglydiga förortsbor.

Men när Christoffer Bohman bjuds in till radions "Studio Ett" hävdar programledaren att "alla" förortsbor som redaktionen har ringt, har sagt att det är han som polis som "svartmålar" förorten (Sveriges Radio, 1/3). Samtliga som redaktionen har kontaktat har alltså haft den åsikten. Bohman svarar i radioinslaget att han fått väldigt mycket positiv återkoppling.

"Även från boende från Järva och Rinkeby?", frågar programledaren förvånat. Polisen svarar ja, och berättar att han precis blev uppringd av imamen i Rinkeby som var glad över videoklippet från polisen.

Programledarens frågor säger tyvärr en del om den distans som finns mellan medieredaktioner och förortsområden. Varför utgå ifrån att polisen i Rinkeby inte skulle fått positiv återkoppling från förortsbor? Kan det vara så att man som medieredaktion vänder sig till ett begränsat urval, om alla förortsbor man kontaktar påstår att polisen svartmålar förorten?

Nyligen skrev Andreas Hatzigeorgiou och Ahmed Abdirahman från Stockholms Handelskammare på DN Debatt om hur boende i utsatta områden själva ser på trygghetsfrågor och polisnärvaro (”Boende i utsatta områden efterlyser tuffa reformer”, 19/2). Deras undersökning baseras på telefonintervjuer, och en av frågorna som har ställts är "Vad tycker du är viktigast att göra för att minska kriminaliteten i ditt bostadsområde?" Bland svaren förekommer såväl förebyggande insatser som hårdare straff mot kriminalitet. Men en klar majoritet av de intervjuade i utsatta områden säger sig vilja se "fler poliser ute på gator och torg", fler övervakningskameror och längre fängelsestraff.

Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L), själv förortsbo, skrev nyligen på sin Facebooksida att dessa resultat bekräftar tidigare enkäter och medborgardialoger från kommunens sida. Jönsson påpekar också att en liten men högljudd grupp aktivister, som tycks se polisen som fiender, har fått ta rollen som talespersoner för alla förortsbor. Helt riktigt. Dessa aktivister kallar det inte sällan för just "svartmålning" att ta upp problem med otrygghet och kriminalitet. Hur representativa är de egentligen?

Medier borde söka en mångfald av röster, inte spä på myten om att "alla" förortsbor ifrågasätter polisen.