Initiativet kommer från Italien, som är EU:s ordförandeland detta halvår. Det är också därifrån som den officiella motiveringen kommer: man ska kartlägga vägarna för flyktingsmuggling in i EU. Av allt att döma kommer stor energi att läggas på insatser vid trafikknutpunkter som flygplatser och järnvägsstationer i syfte att förhindra fortsatt människosmuggling.

Den verkliga innebörden av detta kan dock ingen ta fel på. Det handlar helt enkelt om att gripa så många papperslösa som möjligt. Om syftet verkligen hade varit att bekämpa kriminella grupper som tjänar pengar på människors desperation så hade det funnits många andra sätt att gå till väga.

Risken är naturligtvis överhängande att denna aktion slår fel på samma sätt som den så kallade Reva-aktionen i Sverige 2013 slog fel. Polisen stoppade människor i Stockholms tunnelbana på grund av att de såg ut att komma från Mellanöstern eller Afrika, trots att det uttryckligen är förbjudet att betrakta människor som misstänkta enbart på grundval av utseende och bakgrund. Oförvitliga medborgare avkrävdes, också i strid med svensk lag, id-handlingar och riskerade att gripas om de inte hade legitimationen med sig.

Påhitt som Reva kan beskrivas som den oavsedda konsekvensen av att EU genom Schengenavtalet avskaffat de traditionella gränskontrollerna mellan unionens medlemsstater. När kontrollen inte längre kunde ske vid gränsen såg sig politiker i många länder föranledda att i stället införa nya kontroller inom landet. Och naturligtvis är de som utsätts för kontrollerna i första hand personer som ser mindre ”svenska” ut, som om det funnes ett normalsvenskt utseende av leva upp till.

Stockholms länspolismästare Mats Löfving medgav i inlindade ordalag att biljettkontrollerna i tunnelbanan blivit en förevändning för att hitta papperslösa att utvisa och att konsekvensen blev att svenskar med mörkare hud och hår därmed utsattes för en behandling som stod i strid med både svensk lag och med Europakonventionen. Kritiken skulle analyseras och arbetsmetoderna förbättras. Dåvarande justitieministern Beatrice Ask (M) ville inte låta sig intervjuas. Vad kommer nuvarande justitieministern, Morgan Johansson (S), att säga om vi får en repris på övertrampen från förra året?

Och vad tror sig tillskyndarna av årets aktion, med ett gammalt romerskt uttryck kallad Mos Maiorum, egentligen uppnå? Som förhållandena nu ser ut i EU:s omedelbara närhet så kommer flyktingströmmarna att fortsätta ändå – och ännu fler kommer att drunkna i Medelhavet på vägen.

EU:s medlemsländer brukar lova att skapa lagliga vägar till Europa, i stället för dem som flyktingsmugglarna erbjuder. Men mycket lite har hänt. Menar man allvar med att komma åt flyktingsmugglingen så är det där man måste börja.

Håkan Holmberg

Politisk chefredaktör