Den ovanligt torra våren gör kanske att plågan blir måttlig i år och kanske helt uteblir i Uppsalaområdet. Men några garantier finns inte. Än mindre finns några garantier för att de motåtgärder som de fyra berörda länsstyrelserna tänker använda får någon effekt.

Den effektiva metoden innebär att man använder BTI, ett biologiskt bekämpningsmedel med dokumenterat god effekt från många olika länder och inga kända biverkningar. Men länsstyrelserna vill bara använda BTI som ett komplement till sänkning av vattennivån och andra metoder med mer osäkra effekter. De lokala erfarenheterna tycks dessutom tala för att regnmängden är viktigare än vattenståndet i sig för myggornas kläckningsmöjligheter.

Visst är det ändå ett framsteg att länsstyrelserna gemensamt engagerar sig i frågan. Men vart tog erfarenheterna från tidigare år vägen? Man behöver inte börja om från början varje nytt myggår.