Nu är väl detta inte precis den ståndpunkt som språkrör och partistyrelse helst lyfter fram inför den partikongress som i dag inleds i Uppsala. Ändå finns det skäl att fundera över hur ett förslag som detta alls kunde röstas igenom. Tydligen finns en föreställning inom Miljöpartiet om att ränta skulle stå i strid med respekt för naturens begränsningar eller en god resurshushållning. Möjligheten att få ränta på sparat eller utlånat kapital gör det lättare att få fram resurser till olika ändamål ? samhällen utan ränta drabbas däremot av ekonomisk stagnation. Ekonomisk aktivitet brukar leda till ekonomisk tillväxt och tillväxt antas i sin tur automatiskt leda till att naturresurser föröds.

Tankemodellen är grumlig, men den finns. Jag har en gång hört dåvarande språkröret Birger Schlaug ganska utförligt argumentera för att aktieägare skulle hållas personligt och juridiskt ansvariga för oegentligheter som företag där de har aktier kan tänkas göra sig skyldiga till. Invändningen att ingen då skulle vilja investera pengar i något företag bemöttes med att det var just det som var poängen ? då skulle man få en stillastående ekonomi och följaktligen ingen miljöförstöring.

Birger Schlaug lär inte längre vara medlem i Miljöpartiet. Men tanken att ekonomisk utveckling eller ekonomisk tillväxt alltid innebär förödda naturresurser dyker upp med jämna mellanrum. Får den politiskt genomslag så är det illa för miljön.

Artikelbild

| Håkan Holmberg

I en modern marknadsekonomi beror tillväxt till mycket stor del på förbättrad kunskap som kan leda till förbättrad teknik, effektivare resursutnyttjande och bättre produkter. Men det finns också historiska exempel. När kakelugnar började slå igenom under 1700-talet kunde bränslet utnyttjas mer effektivt, skogarna räddades från skövling samtidigt som det blev lättare att hålla bostäderna varma. I Sverige blev kakelugnstillverkning snabbt en tillväxtindustri.

Hur trovärdigt är Miljöpartiet just som miljöparti? Det beror på ? är man mot ekonomisk utveckling så är trovärdigheten betydligt mindre än vad partinamnet tycks antyda.