Bilder och filmer från nazitiden visar att symbolen bars av de av Adolf Hitlers närmaste män som gått Rikets ledarskapsskola, Reichführerschule. Där fick SS-ledare lära sig rasteori och naziideologi samt tränas militärt. Enligt en tysk myndighet för politisk upplysning var Reichführerschule en läroanstalt i massmord. Tyrrunan var det hederstecken SS-ledarna fick bära på vänster ärm, ovanför hakkorset, efter avklarad kurs.

Historikern Christer Bergström sade i SvD i fjol att tyrrunan är värre än hakkorset, eftersom det var själva mordorganisationens hederstecken. Hakkorset var en mer övergripande symbol.

I Sverige skärptes lagen om hets mot folkrupp 1988, och det blev straffbart att ge uttryck för nazistiska åsikter eller visa upp nazistiska symboler på offentliga platser. Polisen skulle prioritera rasistiska brott.

Men efter terrordåden 11/9 2001 ströks Säpos prioritering av rasistiska brott till förmån för kampen mot islamistisk terrorism. Konsekvensen har, enligt den pensionerade polisen Eric Rönnegård, blivit en legitimering av nazismen i Sverige.

Inför NMR-demonstrationen i Boden 1 maj sade han till SVT att det vore fullt möjligt att avslå ansökan. Men så skedde inte där. Och inte någon annanstans heller.

Nu har polisen gett tillstånd för tyrrunans bärare NMR att under hela tre dagar hålla entimmeslånga tal i Visby under Almedalsveckan 2018. Region Gotland har tidigare stoppat organisationens ansökan om tältplats i Almedalen, och Förvaltningsrätten har gett regionen rätt. Men trots terrorhot om anstormning av "fulla skinheads" har polisen fallit till föga.

Beslutet att, efter allt som hänt de senaste åren, släppa fram denna uttalat rasistiska och våldsbejakande nazistiska sekt, som självklart upplevs som ett hot av besökare i Visby, är historie-, anings- och hållningslöst. NMR kommer som vanligt att få vifta med massmordsskolans examensbevis och samtidigt plädera för ett "renrasigt" Sverige. Hur har detta ens blivit möjligt?