Vad betyder det att ett av Europas mest respekterade universitet, Central European University i Budapest, i december tvingades lämna Ungern?

Något liknande är förhoppningsvis, och än så länge, otänkbart i de flesta andra europeiska länder och självklart också i Sverige. Men nu är EU inte bara en svensk angelägenhet utan en europeisk. Och i ett av EU:s medlemsländer finns en regering och en premiärminister som anser att politisk, akademisk och intellektuell öppenhet är ett hot mot nationen. Viktor Orbán har beundrare och anhängare i många länder.

Central European University eller CEU grundades efter murens fall i syfte att bidra till att återskapa ett fritt intellektuellt liv i de tidigare kommunistländerna. Huvudfinansiär var den ungerskfödde finansmannen George Soros. I kursutbud och publikationer från CEU finner man en rad av Europas och den övriga världens ledande intellektuella. Deras politiska preferenser växlar men de förenas av en hög värdering av fritt kunskapssökande och förutsättningslös prövning av idéer och teorier.

Ett exempel är en antologi med titeln Rethinking Open Society (CEU 2018). Här diskuterar ett tjugotal historiker, statsvetare och filosofer Karl Poppers klassiker Det öppna samhället och dess fiender, skriven som en krigsinsats mot 1900-talets totalitära diktaturer. Avsikten nu är att analysera öppenhetens motståndare och möjligheter i dagens värld.

Huvudredaktör är CEU:s rektor Michael Ignatieff. Bland bidragsgivarna märks namn som Timothy Garton Ash, Anne Appelbaum, Jan Werner Müller, Niall Ferguson, Roger Scruton, Mark Lilla, Ivan Krastev och Margaret MacMillan. Ett av flera teman är att undersöka den nutida populismens förvrängning av begrepp som demokrati, tolerans och yttrandefrihet. Ett annat är att försöka finna de faktorer som lett till att de demokratiska revolutionerna i Centraleuropa övergått i en allt mer auktoritär nationalism.

I Viktor Orbáns ögon är sådana frågor enbart hotfulla, vilket bara förstärks av att CEU:s grundare George Soros också är jude. I en bisarr kampanj förra året beskylldes Soros (och indirekt ”judarna”) för att ha en plan för att bryta ned det kristna Europa genom muslimsk invandring (!). I den svenska riksdagens utrikesdebatt 2018 beskrev SD:s Kent Ekeroth, applåderad av partiets övriga ledamöter, CEU för att vara ett instrument för att sprida ”globalism, kulturradikalism och vänsterpolitik i centrala och östra Europa”.

Helt fel har han ju inte. ”Globalism” och akademisk frihet hör ihop och ”kulturradikalism” har något att göra med öppenhet och ifrågasättande. Men i fria länder är sådant en given del av ett brett och mångsidigt intellektuellt liv.

Att partier med Orbáns – och Ekeroths – attityder inte får inflytande över EU:s beslut under kommande år är en europeisk angelägenhet – och därmed också en svensk.